Groot succes voor ANWB AutoMaatje Waadhoeke

0

Een jaar geleden ging ANWB AutoMaatje Waadhoeke van start. Dit project is ontwikkeld door de ANWB. Het doel is samen met lokale- en regionale maatschappelijke instanties mensen die om welke reden dan ook de deur niet meer – makkelijk – uitkomen, te helpen.  Vrijwilligers  vervoeren tegen een vergoeding van 30 cent per kilometer met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten, die zo deel kunnen blijven uitmaken van het sociale- en maatschappelijke leven. In Waadhoeke ging De Skûle Welzijn er meteen mee aan de slag. En het resultaat na een jaar is overweldigend: meer dan 30 vrijwilligers brachten bijna  1000 maal een inwoner van Waadhoeke naar een ziekenhuis, de dokter, de supermarkt, vrienden of familie.

Mia Bonnema, verbonden aan De Skûle Welzijn, is de projectleider ANWB AutoMaatje Waadhoeke: “Ruim een miljoen mensen raakt steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld doordat hun mobiliteit door ouderdom of gezondheid beperkter wordt. Het openbaar vervoer is in de landelijke regio’s  voor veel ouderen te ingewikkeld of te vermoeiend. Want hoewel AutoMaatje er is voor iedereen, zijn het vooral de ouderen en alleenstaanden die er gebruik van maken. En dat is mooi, want we willen mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Dat er behoefte aan is, blijkt wel uit het aantal ritten en aan de enthousiaste reacties. Weer eens op de koffie bij een vriendin, ook al woont die in Groningen of Rotterdam, hoe mooi is dat? Met onderweg een gezellig praatje met de chauffeur. Of niet alleen die lange gangen door in het ziekenhuis, terwijl je toch al zenuwachtig bent… Het zijn vaak hele kleine dingen die ANWB AutoMaatje heel erg belangrijk maken.  Een rit is meer dan vervoer alleen. De vrijwilligers brengen de mensen ergens heen, maar gaan ook vaak mee naar binnen. Het is een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur.”

Chauffeur Frans, vrijwilliger van het eerste uur, beaamt dat: ‘’Ik rijd bijvoorbeeld elke dinsdag een demente meneer naar zijn zoon voor een bezoek van een paar uurtjes. Deze meneer is dan weer even terug op zijn eigen bedrijf, dat is overgenomen door zijn zoon. Hij geniet daar intens van. En het werkt prima, want ik weet van de zoon hoe ik met zijn vader moet omgaan. Zo is het heel vertrouwd. En met een oudere mevrouw ga ik elke week naar de supermarkt: de kinderen hebben een boodschappenlijstje op het  aanrecht gelegd en zo zorgen we er samen voor dat de boodschappen in huis komen. Zonder AutoMaatje zou ze dat nooit zelf kunnen doen.”

En zo zijn er tal van voorbeelden die de maatschappelijke functie van dit bijzondere project illustreren.

ANWB AutoMaatje is in 2016 opgericht en inmiddels actief in meer dan 70 Nederlandse gemeenten. Waadhoeke neemt sinds oktober 2018  als eerste Friese gemeente deel.  

Wie ook weer eens op familiebezoek wilt, hulp nodig heeft bij dokters- of ziekenhuisbezoek of er met welk doel en om welke reden dan ook weer eens op uit wil: de vrijwilligers van ANWB AutoMaatje staan er klaar voor! Neem contact op met  0618422894 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Daar hoort u alles over de  mogelijkheden en de spelregels. Ook als u vrijwilliger wilt worden kunt u op dit nummer meer informatie krijgen. Mailen kan ook: automaatje@deskule.nl. 

de vrijwilligers:

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!