Groot onderhoud bomen Hitzumer Binnenpad

0

1 t/m 12 oktober

Het Binnenpad is het fietspad tussen Franeker en Hitzum waar veel gebruik van wordt gemaakt. Langs beide zijden van het fietspad staan rijen hoge bomen. In de toppen van de bomen is onlangs veel dood hout aangetroffen. Ook staan er een aantal dode en instabiele bomen tussen. De kans is groot dat er takken uit gaan breken. Daarom is het voor de veiligheid noodzakelijk binnenkort dood hout uit de toppen te verwijderen en waar nodig gevaarlijke bomen te kappen. Dit gebeurt van 1 tot en met 12 oktober.

Veiligheid gebruikers fietspad
De gemeente Waadhoeke heeft in juni door een boomdeskundige een boominspectie laten uitvoeren. Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat met name langs het fietspad er een verhoogd risico is op het uitbreken van takken uit toppen van bomen. Vanuit haar zorgplicht zal de gemeente aansluitend binnen drie maanden moeten ingrijpen. Zolang de situatie nog niet is gewijzigd, zal de gemeente vanuit voorzorg het fietspad tijdens een harde wind of storm moeten stremmen.

Kappen van gevaarlijke bomen

In deze groenstrook is vanwege het veiligheidsaspect is het kappen van bomen onvermijdelijk. Tientallen gevaarlijke bomen zullen er tussen uit moeten gehaald. Dit wordt zo zorgvuldig mogelijk gedaan en waarbij het kan, de gemeente de groene zoom van bomen verder zoveel mogelijk in tact wil houden.

Binnenpad voor alle verkeer gesloten

Tijdens de kapwerkzaamheden is het fietspad tussen 1 en 12 oktober gesloten voor alle verkeer.
Vanuit Hitzum blijft Franeker in oostelijke en westelijke richting bereikbaar. (Bom)fietsers en wandelaars kunnen daarvoor gebruik maken van het fietspad langs de provinciale weg. Vanuit de wijk Franeker Zuid kan er ongeveer gedurende een week via het Binnenpad geen ommetje worden gemaakt. Mochten slechte weersomstandigheden de werkzaamheden vertragen. dan zal de stremming navenant langer kunnen gaan duren.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!