Goede start werkgelegenheid Waadhoeke

0

De eerste positieve statistieken voor de gemeente Waadhoeke zijn een feit. De werkgelegenheidscijfers van Fryslân over 2017 werden vorige week bekend. In de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt steeg het aantal banen sneller dan het Friese gemiddelde. Wethouder van economische zaken, Caroline de Pee, is zeer verheugd: “Deze cijfers geven vertrouwen in de economische ontwikkeling van de gemeente Waadhoeke”.

De cijfers laten zien dat na een jarenlange teruggang, het aantal banen nu weer goed stijgt. Ook in Franekeradeel en Menameradiel was er van 2012 tot en met 2016 een daling in het aantal mensen die werkten. In het Bildt daarentegen was er in die jaren – tegen de provinciale trend in – een stijging te constateren.

In 2017 was er een kentering in de werkgelegenheid; de dalende lijn werd een stijgende, zo ook in  Franekeradeel en Menameradiel. De gemiddelde stijging van de provincie Friesland bedroeg 1,1%. De drie gemeenten die – samen met vier dorpen van Littenseradiel – de gemeente Waadhoeke vormen, zaten allen boven dit gemiddelde. In Menameradiel en het Bildt betrof de groei respectievelijk 1,2% en 1,4%. Franekeradeel zat hier ruim boven en was over 2017 gedeeld 2e van alle Friese gemeenten in de procentuele stijging: 3,7%.

In totaal zijn er nu 15.354 mensen werkzaam in de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt. Volgens de cijfers werken de meeste mensen in de volgende sectoren:

  1. Handel en reparatie 2858 personen werkzaam
  2. Zakelijke dienstverlening 2322 personen werkzaam
  3. Industrie 2155 personen werkzaam
  4. Gezondheidszorg 2094 personen werkzaam
  5. Landbouw 1782 personen werkzaam

In de zakelijke dienstverlening kwamen er het meeste banen bij in Waadhoeke. Verder is de sector landbouw in vergelijking met de rest van de provincie meer vertegenwoordigd in Waadhoeke. Onder landbouw valt namelijk ook de tuinbouw die in onze gemeente sterk vertegenwoordigd is in Sexbierum en Berlikum. Waadhoeke heeft het grootste aandeel glastuinbouw van Fryslân.

 

 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!