Goed voorbeeld, doet goed volgen

0

Velen van ons zijn opgegroeid met lessen Nederlandse taal die ruimschoots gewijd waren aan ;  zegswijzen en spreekwoorden.

Tegenwoordig ziet de huidige generatie je meewarig aan als je spreekwoorden gebruikt in een boodschap die je hen mee wilt geven. Om het geheugen maar even op te frissen wie kent er niet de uitspraken  ; Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet of Jong geleerd, oud gedaan of wellicht Hoge bomen vangen veel wind.

Toch schuilt in deze spreekwoorden veel kracht om de boodschap die je wilt vertellen krachtig neer te zetten.

Zo ook de titel van dit artikel, want die suggereert hetgeen waar we ons in het onderwijs eigenlijk iedere druk om dienen te maken. Namelijk het vervullen van de taak als zijnde rolmodel voor je leerlingen. Want : Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Eens te meer bekrachtigde onze jonge nieuwe minister van primair en voortgezet onderwijs Dennis Wiersma dit mooie spreekwoord afgelopen week in het RTL programma Beau.

Hij vertelde daar TROTS over zijn leraar maatschappijleer en geschiedenis die hem enthousiast had gemaakt voor de politiek. Laat deze leraar die hem tot voorbeeld is geweest nu juist uit Franeker komen, Dennis Wiersma zijn eigen geboortestad.

Op AMS zijn we dan ook erg trots op Taede Haarsma want die is de leraar die Dennis Wiersma 2 jaar lang in de klas heeft gehad voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer en hem daarin heeft geëxamineerd.

Een prachtig voorbeeld van hoe inspirerend leraren en leraressen in het onderwijs kunnen zijn voor hun leerlingen en als rolmodel  kunnen fungeren voor latere succesvolle keuzes en carrière.

Een boodschap en bewustzijn dat we in het onderwijs niet vaak genoeg kunnen vertellen.

Samengevat wees iedere dag een leraar – lerares van : Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Met de gevolgen van dien………………

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!