Gezocht: Kerstengel 2020

0

Kerstengel 2020

Wat is 2020 tot nu toe een verwarrend en onzeker jaar, in deze tijden is een blijk van medeleven voor velen een steun in de rug. En dat kan via het project Kerstengel van Stichting Present Noordwest Friesland. Hiermee kan iedereen een lichtpuntje zijn voor een ander.

Met het hartverwarmende project zegt Present Noordwest Friesland het omzien naar elkaar en het vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen mensen, jong en oud te willen stimuleren. Present Noordwest Friesland weet dat er mensen zijn die wat extra aandacht kunnen gebruiken én dat er mensen zijn, die graag iets voor een ander doen.

De looptijd van het project is in de weken voor Kerst tijdens de Adventsperiode van 29 november t/m donderdag 24 december. Present zoekt mensen die een kerstengel willen zijn. De kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. Die bemoediging kan bestaan uit een kaartje, lekkers, een bezoekje, een bloemetje of een andere verrassing. Het gaat volgens de organisatie echter vooral om het gebaar.

Iedereen kan zich als kerstengel aanmelden. Je kunt meedoen als individu, als familie, als kerk of als school. Scholen kunnen kerstengelen zijn door bijvoorbeeld met de klas een leuke kerstactie bedenken of een kerstpakket maken voor een gezin.

Kerstengelen mogen zelf iemand uitzoeken maar kunnen ook gekoppeld worden aan mensen die wel een lichtpuntje kan gebruiken. Aan wie kunt u daarbij denken? Eigenlijk gewoon iedereen…. ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types.

Zowel kerstengelen als begunstigden kunnen aangemeld worden via de website https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/activiteiten-2/kerstengelen/

 of via een mailtje naar kerstengel@presentnwf.nl.

Voor meer informatie over deze actie en het werk van Present Noordwest Friesland, kijk op https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/

Via Present omzien naar de mensen om ons heen……. juist nu! Doet u mee?

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!