Geslaagde Takomstpartij in Sexbierum *foto’s*

0

Sexbierum, Takomstpartij vrijdag 9 juli

Vrijdag was het dan zover, na weken van voorbereiding door vele vrijwilligers, de Takomstpartij in Sexbierum. En wat een prachtige dag, de weergoden waren ons goed gezind. Evenals de uitgenodigde kaatsers uit de meisjes- en jongenscategorie.

Voorafgaand aan de start van de wedstrijd nam voorzitter Desiree Seerden, één van de grote initiators om de partij naar Sexbierum te halen, het woord. Zij mocht de cheque met een bedrag van maar liefst € 2.500 overhandigen aan de mensen van het Thomashuis. Dit geld kunnen zij goed gebruiken. Dit bedrag is bijeengebracht door de verkoop van koeken door de kaatsers als zijnde inleggeld om mee te mogen doen aan onze Takomstpartij.

Bij de meisjes waren er 6 parturen. Zij kaatsten door vooraf bepaalde loting 3 partijen. De 2 parturen die na deze strijd de meeste punten hadden kwamen in de finale. Deze ging uiteindelijk tussen het partuur van Marrit Wielenga, Marsha Boersma, Senne Idsardi en die van Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa, Foke Jil Bakker. Na een mooie strijd wist het laatstgenoemde partuur te winnen en kregen zij na afloop natuurlijk de krans, maar ook de (net iets luxere) horloges van Michel uitgereikt.

PRIJSWINNAARS MEISJES:

1: Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Foke Jil Bakker

2e: Marrit Wielenga, Marsha Boersma en Senne Idsardi

De jongens hadden 8 parturen op papier en zij kaatsten in 2 poules van 4. De nr’s 1 kaatsten de finale en de nr’s 2 om de 3e prijs. Helaas waren deze laatste partijen wat eenzijdig en daardoor vrij vlot afgelopen, want daarvoor waren er een aantal spannende partijen te zien.

PRIJSWINNAARS JONGENS:

1e: Jari Visser, Yoram Elzinga en Rick Minnesma

2e: Geert Reitsma, Verry van der Meer en en Jurrit Osinga

3e: Johan Sipma, Rutger Torensma en Gosse de Haan

Na deze prijsuitreiking mochten de 1e prijswinnaars nog plaatsnemen in een open huifkar en kregen zij een ereronde door Sexbierum en Pietersbierum. Om vervolgens nog een krans en beker te brengen bij het Thomashuis. Dit alles werd begeleid door Concordia-Sexbierum en CMH-Menaldum. Fijn om eindelijk weer eens wat muziek in onze dorpen te horen.

Allen gefeliciteerd en iedereen bedankt voor deze mooie dag.

© Foto’s Pier de Haan

 

 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!