Geslaagde crowdfunding Alvestedewyk

0

Prachtig nieuws voor de bewoners van de Alvestedewyk! De crowdfunding voor een sport- en speelplaats in de wijk is geslaagd. Naast een belangrijke bijdrage uit de gemeente Waadhoeke hebben veel particulieren en ondernemers bijgedragen om de aanleg van de speelplaats voor jong en oud, valide of minder valide, mogelijk te maken. Ook de medewerkers en relaties van Folkertsma Financiële Diensten/RegioBank uit Franeker droegen hun steentje bij.

Het team van Folkertsma, voor dit project geleid door Marjan de Vries, startte met medewerking en ondersteuning van de RegioBank een crowdfunding, waarbij ze streefde naar een bedrag van 5.000 euro voor de Stichting Breedewijkvertegenwoordiging Alvestedewyk. Deze stichting zet zich in voor de leefbaarheid in delen van Franeker, waaronder de in het zuiden van de stad gelegen Alvestedewyk. “Deze missie sluit aan op de visie van een Buurtzame bank wat de RegioBank is,” legt Marjan uit.

Met trots vervolgt ze: “En het is ons gelukt! Met dank aan alle donateurs die bijdragen deden vanaf
€ 5,-  tot en met het mooie bedrag  van € 200,- dat meneer en mevrouw Veenstra uit Franeker wilden bijdragen. De firma Westra B.V. doneerde € 1.500,- waarmee het bedrijf een compleet speeltoestel mogelijk maakte.”

Ondanks de gulle giften was het nog even spannend of de crowdfunding zou slagen binnen de gestelde termijn. “Met het einde van de crowdfunding in zicht deed Sietze Folkertsma een verzoek aan de coöperatie van Nh1816 Verzekeringen,” zegt Marjan. “Nh1816 stelde samen met Folkertsma Financiële Diensten een bedrag beschikbaar van €2.500,- waarmee we de crowdfunding succesvol konden afsluiten.” Met dit bedrag kan bovendien een duurzame crosstrainer worden aangeschaft op een van de vier speelplekken die in de groenstrook door de wijk worden ingericht.

Voor Nh1816 en Folkertsma is de speelplaats in de Alvestedewyk een prachtig initiatief waaraan zij vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid graag bijdragen.  “Hier in de wijk wonen onze klanten,” legt eigenaar Sietze Folkertsma uit, “samen met onze partner voor particuliere verzekeringen Nh1816 willen wij onze klanten behoeden voor de financiële risico’s die het bezit van een woonhuis of een auto met zich meebrengt. Hoe mooi is het dan om midden in de leefomgeving van die klanten iets moois terug te doen.”

Ter illustratie werd door Marjan en Sietze, geflankeerd door Mark de Niet namens Nh1816 een cheque overgedragen aan Marco Boonstra op de plek die over een aantal maanden is getransformeerd tot sport- en speelplaats. Marco woont met zijn gezin in de Alvestedewyk  en is de voorzitter van de Stichting Breedewijk.

Hij heeft het laatste woord: “Namens alle bestuursleden van Breedewijk kan ik alleen maar heel dankbaar zijn voor alle hulp die ons is geboden. We hebben de medewerking van de gemeente gekregen, die garant staat voor de helft van de projectkosten van 120.000 euro. Meerdere fondsen hebben grote bijdragen gedaan en daardoor kan nu met de aanleg worden begonnen.” Marco had voor de crowdfunding van Folkertsma/RegioBank veel contact met Marjan. “Voor ons is het speciaal dat we niet alleen op een financiële bijdrage kunnen rekenen,”  zegt Marco, “maar dat onze donateurs ook daadwerkelijk interesse tonen in wat wij doen en de moeite nemen om te komen kijken naar het project waar we zo trots op zijn.”

v.l.n.r. Sietze Folkertsma, Marjan de Vries, Marco Boonstra, Mark de Niet

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!