Geslaagd respijtweekend voor mantelzorgers Waadhoeke

0

Afgelopen weekend was het zover en hebben twintig mantelzorgers aan het vijfde regionale respijtweekend deelgenomen. De mantelzorgers zijn gastvrij ontvangen door het personeel van  hotel Princenhof te Eernewoude, alwaar zij onder leiding van drie mantelzorgconsulenten een ontspannen weekend aangeboden kregen.

Het doel van dit respijtweekend was om de mantelzorger een weekend uit de zorgsituatie te halen en de mogelijkheid te bieden nieuwe energie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. En dat is gelukt!

Onder het motto: niets moet, alles mag hebben ze genoten van het mooie weer, prachtige omgeving en gezelschap van elkaar. Er was volop ruimte voor de mantelzorger zelf en onder deskundige begeleiding is het een weekend geworden om niet snel te vergeten.

Mantelzorgers zijn stille werkers die zichzelf nog weleens willen vergeten. Vrije tijd is dan ook niet vanzelfsprekend omdat veel tijd ten goede gaat naar de zorgvrager. De mantelzorgers hebben zich dan ook flink kunnen opladen om bij thuiskomst weer de mantel op te pakken.

Wat opvalt is dat wij met dit weekend steeds meer jongere mantelzorgers bereiken, dit in tegen stelling tot de voorgaande respijtweekenden. De leeftijd gaat naar beneden en de variatie in de zorg die wordt geboden verbreedt. Door de verschillende activiteiten die vanuit de steunpunten worden geboden weten zij steeds meer mantelzorgers te bereiken.

Het was een weekend dat zeker voor herhaling vatbaar is en waaruit diverse lotgenoten contacten zijn opgebloeid. Het weekend is door de deelnemende mantelzorgers beoordeelt met een 8,7

Namens de steunpunten Mantelzorg Noordwest Friesland

franekeractueel.nl