Gemeenteraad neemt advies werkgroep huisvesting arbeidsmigranten over

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft donderdag 11 juli besloten het advies van de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten over te nemen. De raad stelt voor de komende jaren € 275.000,-  beschikbaar. Hierdoor kunnen de geadviseerde acties snel in gang gezet worden.

In hun advies adviseert de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten vast te houden aan de 1% norm per dorp of wijk en 10% per straat. Dit betekent dat maximaal 1% van de huizen in wijk of dorp en 10% van de huizen in een straat kamergewijs verhuurd mag worden aan arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten die langdurig in Waadhoeke verblijven, worden bij voorkeur gehuisvest in de kernen. Voor degene die kort verblijven, moet huisvesting mogelijk worden bij werkgevers op het terrein. Dit kan in accommodaties tot maximaal 50 personen.

In de kernsessie van dinsdag was de raad zeer positief over het werk dat de werkgroep verzet heeft. In goede harmonie is er met alle partijen gewerkt aan een oplossingsrichting. De manier waarop de gemeente de handhaving oppakt, kon ook op bijval rekenen. Hierbij vraagt de gemeente per situatie de betrokkenen aan tafel om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn om op minzame manier naar een oplossing te komen.

Nu de raad het advies van de werkgroep omarmd heeft, kan er snel overgegaan worden tot actie. Voor de uitvoering  is meer ambtelijke capaciteit nodig, waaronder handhavingscapaciteit en een coördinator huisvesting en integratie arbeidsmigranten. Eén van de eerste acties van de coördinator is het opstellen van een convenant, om de inzet van alle betrokken partijen te borgen. Vacatures voor de coördinator en voor een medewerker handhaving worden vrijdag opengesteld via www.werkeninfriesland.nl.

error: Bericht Beveiligd!