Gemeentebelangen: Inwoners voorop!

Inwoners Voorop!

Vorige week heeft de algemene ledenvergadering het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van Gemeentebelangen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

De kandidatenlijst bevat 41 namen. Deze staan symbool voor al onze 41 dorpen en stad. Naast de onlangs gekozen lijsttrekker Douwe Kamstra, staan ook de huidige fractieleden hoog op de lijst. Gemeentebelangen streeft ernaar om met deze ervaren volksvertegenwoordigers bestuursverantwoordelijkheid te krijgen en daarmee het sterke oppositievoeren om te zetten in nieuw beleid in de gemeente Waadhoeke.

Nieuw beleid met het belang van de inwoners voorop.

Het is duidelijk dat veel inwoners het vertrouwen in de politiek de afgelopen periode zijn kwijtgeraakt. We hadden in Waadhoeke afgesproken om de inwoners daar waar mogelijk mee te laten beslissen over zaken die hen direct raken. Dit gebeurt nog onvoldoende. Provinciale en landelijke voorbeelden helpen niet om dit beeld om te draaien.

Gemeentebelangen kan als enige lokale, echt onafhankelijke partij die niets te maken heeft met landelijke of provinciale partijen hierin het verschil maken. Niet alleen zeggen dat we naar de inwoners luisteren, maar dit ook echt gaan doen en daar naar gaan handelen.

De eerste 12 kandidaten van de lijst van Gemeentebelangen: Douwe Kamstra, Anita Mast, Kees Arendz, Adrie Weiland, Herre Hof, Leendert Ferwerda, Haaye Hoekstra, Mathijs Kalma, Sebastiaan Douma, Ludwig Seerden, Emma Zuidema en Bouwe van der Veer.

Foto: Joan van de Brug.

error: Bericht Beveiligd!