Gemeente Waadhoeke wordt gevestigd in hoofdplaats Franeker

0

Eén plek, centraal, een unieke kans; Waadhoeke opent 1 januari 2018 haar deuren in Franeker. De straks nieuwe gemeente Waadhoeke wil op 1 januari 2018  haar deuren openen in Franeker als hoofdplaats voor het nieuwe gemeentehuis. De stuurgroep heeft het huisvestingsplan op dinsdag 20 september vastgesteld. Dit plan biedt een unieke kans om de huisvesting in één keer goed en centraal te organiseren.

Het voorstel van de stuurgroep is om het huidige gemeentehuis van Franekeradeel intern te verbouwen om de ambtenaren, het College en de Raad van de nieuwe gemeente Waadhoeke op één locatie te huisvesten. Eind oktober worden de vier gemeenteraden gevraagd het huisvestingsplan te onderschrijven en een krediet beschikbaar te stellen om de plannen uit te voeren. Het plan biedt een unieke kans om op tijd de huisvesting in één keer goed en centraal te organiseren. Eén centrale plek komt de dienstverlening ten goede èn de kosten voor huisvesting worden hierdoor aanzienlijk verminderd.

Naast de centrale huisvesting worden extra ontmoetingsplekken binnen de huidige gemeentegrenzen van Menameradiel en het Bildt gecreëerd. Bij het bepalen van de locaties wordt rekening gehouden met de vier dorpen van Littenseradiel. In het nieuwe gemeentehuis en op de ontmoetingsplekken kunnen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden de komende jaren afspraken maken met medewerkers. Op die manier zijn de medewerkers dichtbij, laagdrempelig en toegankelijk. De gemeente wil daar zijn waar de gemeenschap is.

Voorafgaand aan de verbouwing worden alle medewerkers van de gemeente Franekeradeel in 2017 tijdelijk ergens anders gehuisvest. Voorwaarde voor de tijdelijke huisvesting is dat de dienstverlening onverminderd doorgaat en om de medewerkers zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Waar de tijdelijke huisvesting gaat plaatsvinden en waar de inwoner terecht kan tijdens de verbouwing is nog niet duidelijk. Zodra dit bekend is wordt iedereen geïnformeerd.

Voor de gemeentehuizen van Menameradiel en het Bildt wordt een andere bestemming gezocht. De locaties bieden mogelijkheden, al zijn deze verschillend per gemeentehuis. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!