Gemeente Waadhoeke vergoedt prikritten

Vorige week meldden wij dat mensen met een vervoersbeperking en dus vervoer nodig hebben naar de Corona- priklocaties, een beroep kunnen doen op de vrijwilligers van ANWB AutoMaatje van De Skûle Welzijn. Wie gebruik maakt van AutoMaatje voor bijvoorbeeld familie-, kapper-, tandartsbezoek of om boodschappen te doen, betaalt doorgaans € 0,30 per gereden kilometer aan de vrijwilliger die de rit met eigen auto uitvoert. Maar voor de Corona-prik geldt nu een uitzondering!!

De Gemeente Waadhoeke  maakt een mooi gebaar:  de kosten die normaal gelden  worden nu door de gemeente vergoed.  Wie de rit maakt betaalt de chauffeur het gebruikelijke bedrag van € 0,30 per kilometer. De chauffeur tekent voor ontvangst op een speciaal formulier, dat vooraf door de matchmaker aan de deelnemers wordt toegestuurd. Met dit  ondertekende formulier kunnen deelnemers de kosten declareren bij de gemeente.

Op het formulier staat duidelijk omschreven hoe een en ander werkt. En ook de matchmaker, degene bij wie u de afspraak voor de prikrit maakt, kan uw eventuele vragen beantwoorden.

Wij van De Skûle Welzijn en ANWB AutoMaatje zijn heel blij met dit gebaar van de Gemeente Waadhoeke.

Voor wie een prikrit wil boeken: neem minstens 2 werkdagen van te voren contact op met tel: 0618422894 of automaatje@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!