Gemeente Waadhoeke houdt € 2.9 miljoen over

0

Het eerste jaar van gemeente Waadhoeke is afgesloten met een positief resultaat van € 2.9 miljoen. Dit blijkt uit de jaarstukken 2018. De begroting van 2018 was een optelsom van de begrotingen van de voormalige gemeenten.

Wethouder van financiën Caroline de Pee is tevreden: “Dit positieve resultaat moet gezien worden in het licht van een startende gemeente. We hebben nu één jaar ervaring met Waadhoeke, zowel organisatorisch als financieel. Er liggen genoeg ambities voor de toekomst, die het nodige vragen van de gemeentelijke organisatie. Ook in het sociaal domein liggen veel uitdagingen”.

De grootste afwijkingen doen zich voor op verschillende onderdelen. Zo zijn de uitgaven in het sociaal domein hoger uitgevallen met € 1.6 miljoen, met name door hogere kosten in de jeugdzorg. Aan de positieve zijde houdt Waadhoeke

€ 2 miljoen over door lagere uitgaven bij de gemeentelijke organisatie en lagere kosten voor huisvesting en ICT. Daarnaast is het positieve begrotingssaldo niet ingezet en zijn de budgetten voor onvoorzien niet volledig gebruikt, waardoor er € 1.5 miljoen overblijft. Ten slotte draagt € 0.2 miljoen uit het Gemeentefonds bij aan het positieve resultaat van € 2.9 miljoen.

Het college stelt de raad voor het grootste deel van het positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Deze komt hiermee boven de € 15 miljoen. Dat is de ondergrens die door de raad is vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken 2018.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!