Gemeente Waadhoeke communiceert duidelijker met ‘Taal yn bedriuw’

0

Burgemeester Marga Waanders heeft namens gemeente Waadhoeke de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. De gemeente heeft  een eigen naam aan deze campagne gegeven: ‘Taal yn bedriuw’. De organisatie spreekt hiermee af dat alle medewerkers duidelijker gaan communiceren en dat ze concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen.

Wat is duidelijk communiceren?
Duidelijk communiceren betekent: je lezer of luisteraar altijd voor ogen houden, een persoonlijke aanpak kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Met behulp van schrijftips, een checklist, trainingen en goede voorbeelden uit de praktijk kan iedereen zijn communicatie verbeteren.

“Duidelijk schrijven en zeggen wat je bedoelt als overheid is erg belangrijk. Te vaak schrijven overheden in vaktaal of onbegrijpelijke teksten. Gevolg: onbegrip en onduidelijkheid. Ik hoop dat dit een extra motivatie is om van duidelijkheid een punt te maken”, aldus burgemeester Marga Waanders.

Waarom moet de overheid duidelijk communiceren?

Om echt mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Dat is heel belangrijk voor een overheid die de dienstverlening voor haar inwoners wil verbeteren. Begrijpelijk communiceren vergroot het vertrouwen dat mensen hebben in de overheid. Bovendien hoeven overheidsorganisaties minder tijd en geld te besteden aan het beantwoorden van vragen die ontstaan door onduidelijke communicatie.

Onduidelijke mail of brief ontvangen?

De gemeente wil meteen van start met de deal. Daarom roept de gemeente inwoners op om een onduidelijke brief of mail van de gemeente terug te sturen. Een foto maken van het stuk of een kopie  via de mail insturen mag natuurlijk ook. Zo krijgt de gemeente inzicht in welke verbeterpunten er zijn. Elke week bekijkt de gemeente de ingezonden brieven en mails duidelijker kunnen.

De brief mag gestuurd worden naar:

Gemeente Waadhoeke

t.a.v. Taal yn bedriuw

Postbus 58

8800 AB Franeker

Een mail mag naar info@waadhoeke.nl met als onderwerp ‘Taal yn bedriuw’.

Campagne Direct Duidelijk
De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Op de campagnewebsite www.directduidelijk.nl staan tips en voorbeelden. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen en samenwerking tussen organisaties aan te moedigen. De Direct Duidelijk-deal is een extra aanmoediging om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan. Het doel van de campagne is dat zoveel mogelijk organisaties de deal ondertekenen, zodat de hele overheid duidelijker gaat communiceren.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!