Gemeente Waadhoeke bezig met onderwijsvisie

0

Donderdagavond 7 februari is de startnotitie onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente gaat vervolgens met alle onderwijspartners in gesprek om uiteindelijk tot een gedragen onderwijsvisie voor de toekomst te komen.

Achtergrond

In de voormalige gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van Littenseradiel waren huisvestingsplannen en toekomstvisies op het gebied van onderwijs van kracht. In deze plannen werd geschetst welke acties nodig waren en wanneer welke school aan de beurt was voor verbouw, nieuwbouw/renovatie of een samenwerkingstraject. Voor de gemeente Waadhoeke moet er een nieuwe toekomstvisie komen.

Ontwikkelingen

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van onderwijs. Zo zijn er samenwerkingsscholen ontstaan en in een aantal dorpen zijn twee scholen onder één dak geplaatst. Nog steeds is er sprake van leerlingenkrimp in het noorden van Fryslân. Daarnaast zijn er landelijk ontwikkelingen die vragen om nieuw beleid.

Start van interactief proces

Het vaststellen van de startnotitie is de eerste stap in een interactief proces met (onderwijs)partners om te komen tot nieuw onderwijsbeleid. Vervolgens zal in diverse gesprekken  input opgehaald worden over de thema’s die aan de orde moeten komen. Voorbeelden kunnen zijn Sport en bewegen, passend onderwijs, leegstand en onderwijsachterstanden. In de toekomstvisie zal per school beschreven worden wat de scenario’s zijn voor de toekomst.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!