Gemeente presenteert woensdag concept-parkeervisie Franeker

0

NIET VERGETEN!

De gemeente Waadhoeke is bezig met een parkeervisie voor de (binnen)stad Franeker. De centrale vraag is hoe het parkeren in en rond het centrum de komende jaren geregeld moet worden. Er ligt nu een concept-parkeervisie. Woensdagavond 4 september presenteert de gemeente het stuk  tijdens een informatieavond.

Resultaat van inspraaktraject
De conceptvisie is gebaseerd op input van de bewoners, ondernemers en de bezoekers van het centrum. In november 2018 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. In januari 2019 is een enquête gehouden onder bezoekers van het centrum over het parkeren. De afgelopen periode is samen met de Ondernemers Vereniging Franeker (OVF), de Vrienden van Franeker (VVF), omwonenden van het station en andere belanghebbenden gewerkt aan de parkeervisie.

Informatiebijeenkomst
Vlak na de zomervakantie organiseert de gemeente een bijeenkomst om de concept-parkeervisie te presenteren. Alle geïnteresseerden worden hierbij van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. De presentatie is op woensdagavond 4 september van 19.30 – 21.30 uur in De Doelen in Franeker.

Vervolg
De reacties die binnenkomen op de concept-parkeervisie, voorafgaand aan of tijdens de informatiebijeenkomst, worden verzameld en kritisch bekeken. Ze kunnen leiden tot aanpassing van de visie.  Daarna neemt  het college van B&W een besluit over de parkeervisie. Vervolgens  wordt de visie – samen met de verzamelde reacties- voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de raad de parkeervisie in het najaar vaststelt.

De gebruikte foto is ter illustratie

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!