Gemeente leert van proces rondom Dreeslaantje

0


Het proces rondom de inrichting van het gemeentepark rondom het nieuwe gemeentehuis was weerbarstig. De gemeente wilde ervan leren en liet een onafhankelijk bureau het proces met de werkgroep evalueren.

Gisteravond werden de uitkomsten aan de werkgroep gepresenteerd.
Voornaamste leerpunten zijn het vooraf maken van een goede impactanalyse en het maken en checken van de afspraken tijdens het proces. In de raadsvergadering van 14 maart werd het plan van de werkgroep behandeld. Wethouder Jan Dijkstra stelde voor om dit participatieproces te evalueren, zodat de gemeente ervan kan leren.

Bureau Publiec, gespecialiseerd in participatietrajecten, werd ingehuurd voor de evaluatie. Deelnemers aan het proces werden geïnterviewd of konden via e-mail of telefoon hun input leveren. Publiec formuleerde 10 leerpunten voor de gemeente, waaronder het maken van een
impactanalyse. Daarin onderzoek je per doelgroep welke impact een project kan hebben. Aan de hand daarvan kun je zorgvuldig bepalen hoe je de doelgroepen betrekt. Verder is het belangrijk tijdens het traject steeds naar ieders rol te blijven kijken en steeds duidelijke afspraken te maken
en te blijven checken.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad vroeg de raad om de werkgroep ook te betrekken bij de uitvoering. Er wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsplan voor de inrichting van het gemeentepark. Wanneer de plannen in concept klaar zijn, controleert de werkgroep (of een
vertegenwoordiging daarvan) of ze voldoen aan de uitgangspunten van hun plan. De bedoeling is dat de uitvoering eind van dit jaar ter hand wordt genomen. Wethouder Jan Dijkstra: “Ik haw it gefoel dat de evaluaasje bydroegen hat oan it herstel fan fertrouwen mei ús ynwenners.”

Foto Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!