Gemeente juicht nieuw meertalig lesmateriaal toe!

0

“je uterje yn je eigen taal komt út it hert”

Wethouder Jan Dijkstra heeft kennisgenomen van een nieuw lesmateriaal  voor basisscholen in Waadhoeke. Het (digitale) lesmateriaal is ontwikkeld door de ‘De Kemissy Meertalighyd’ en biedt de basisscholen in Waadhoeke gratis een  zogenaamde ‘lesbrief’ en leskist’ aan. De wethouder is bijzonder ingenomen met deze lesbrief.
 “Je uterje je dochs it leafst yn je eigen taal, dus ik bin hjir tige wiis mei!”

Thema

Het thema van deze lesbrief  is “eten”. Een actueel onderwerp dat goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen en bij hun directe omgeving, Waadhoeke. Kinderen worden o.a. met liedjes en een gedicht uitgedaagd om na te denken over hun eten.

  1. Wat moet je eten? 
    Niet alleen dat wat lekker is, maar ook dat wat goed is voor je lijf!
  2. Wat voor eten wordt er in jouw omgeving verbouwd?
    Weet jij hoe dat er uit ziet?
  3. Hoeveel eten gooien wij weg?
    Wat zouden wij nog met dit eten kunnen doen?

Doel

Het doel van dit lespakket is om de kinderen van de groepen 4,5 en 6 bewuster te maken van hun eten. Tevens wordt er een relatie gelegd met hun eigen gemeente Waadhoeke waar gelukkig voldoende agrariërs ons eten verbouwen en onze zuivel leveren.  Ook leren kinderen spelenderwijs meer talen.  Het lesmateriaal wordt in verschillende talen gegeven. (Fries, Bildts, Nederlands en Engels). Bij de lesbrief is een leskist beschikbaar, ontwikkeld door de stichting Bildtse Aardappelweken.

Uitbreiding kemissy

De Kemissy Meertalighyd  bestaat uit enthousiaste leraren uit het basisonderwijs.  Zij is ontstaan in de voormalige gemeente het Bildt, maar richt zich nu op de gehele gemeente Waadhoeke. De Kemissy kan wel wat nieuw bloed en versterking gebruiken.  Leerkrachten van basisscholen uit Waadhoeke die enthousiast zijn over het idee kunnen zich melden bij De Kemissy.

De lesbrief en meer informatie over de Kemissy zijn te vinden op www.meertalighyd.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!