Gemeente aan de slag met duurzaamheidsagenda

0

De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn hoog in de gemeente Waadhoeke. Er werd al veel gedaan, maar er was nog geen overkoepelend beleid. De gemeenteraad heeft daarom vanavond een startnotitie duurzaamheidsagenda vastgesteld. De startnotitie is geschreven door een werkgroep met betrokken raadsleden, wethouder  en ambtenaren. Op dinsdag 1 oktober wordt een publiekssessie gehouden over Duurzaamheid. We nodigen u daar graag voor uit.

Duurzaamheid breed onderwerp

In 2040 moet de gemeente energieneutraal zijn. Dat is één van de ambities uit het coalitieakkoord. Hoe gaan we ervoor zorgen dat Waadhoeke energie gebruikt van duurzame energiebronnen? En hoe gaan we op een duurzame manier onze woningen verwarmen? Maar duurzaamheid is breder dan alleen energie. Want bij duurzaamheid kun je ook denken aan biodiversiteit, duurzaam vervoer, afval en circulariteit. Maar ook de energietransitie voor het bedrijfsleven en de landbouw.  En hoe gaan we met gemeentelijke gebouwen en maatschappelijke gebouwen om? De wethouder, ambtenaren en raadsleden hebben samengewerkt aan een startnotitie duurzaamheidsagenda, waarin het onderwerp duurzaamheid breed wordt bekeken.

Publiekssessie Duurzaamheid

De vanavond vastgestelde startnotitie duurzaamheidsagenda beschrijft een interactief proces om te komen tot nieuw duurzaamheidsbeleid. Met het woord ‘agenda’ wil de gemeente laten zien dat het een concreet plan is: waar willen we heen, wanneer gaan we dat doen en hoe. De gemeente wil graag de inwoners van Waadhoeke betrekken bij het onderwerp duurzaamheid. Er wordt daarom op dinsdag 1 oktober een publiekssessie georganiseerd in het dorpshuis van Ried. Op 19 november volgt een verdiepingssessie voor belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomsten is het de bedoeling ideeën en oplossingen bij inwoners en bedrijfsleven op te halen over de te varen koers. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt.

Foto: Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl