Geluidswal Menaam wordt afgewerkt

0

De werkzaamheden aan de geluidswal tussen de A31 en Menaam worden hervat. Dit mag binnen de huidige vergunning die in 2008 is verleend. Het werk aan de geluidswal werd in 2013 stilgelegd. Na een aantal gerechtelijke procedures is er nu geen aanleiding meer om de werkzaamheden te verbieden. De verschillende partijen zijn samen tot aangepaste  profieltekeningen gekomen die duidelijkheid geven over de afwerking van de wal. Grondnet B.V., de eigenaar van de grond, start vanaf 5 mei met de werkzaamheden.

Op dit moment verschillen de westkant en de oostkant van de geluidswal van vorm. De omtrek van de westkant van de wal wordt nu doorgetrokken naar de oostkant. Voor het afronden van de wal moet nog veel grond worden aangevoerd. De grond die gebruikt wordt, is lichtvervuilde grond; dit is toegestaan in een geluidswal. De wal wordt afgewerkt met een bovenlaag van een halve meter schone grond. De wal wordt landschappelijk ingepast zoals staat omschreven in de vergunning: een groen talud aan de zuidzijde en aan de noordzijde bomen en struiken. Er is intensief toezicht op de kwaliteit van de grond en of de wal aangelegd wordt volgens de vergunning. Buurtbewoners zijn over de werkzaamheden ingelicht.

Rechterlijke uitspraken

In 2008 is een vergunning verleend voor de aanleg van de geluidswal. In 2013 werd geconstateerd dat de wal niet volgens de vergunning en milieuvoorschriften werd opgebouwd. Daarop wilde de gemeente handhaven. De vergunning en de handhavingsverzoeken zijn diverse keren aan de rechter, in beroep en hoger beroep, voorgelegd. De rechter stelde de vergunninghouder in het gelijk. In juli 2018 deed de Raad van State de laatste uitspraak in de kwestie. Daarna was er veel overleg tussen de partijen over oplossingen. Dit leidde tot aangepaste profieltekeningen voor de afwerking van de wal van Grondnet B.V. waardoor er nu duidelijkheid is over de afronding.

franekeractueel.nl