Geef uw reactie op parkeervisie Franeker

0

Op woensdagavond 4 september van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Doelen in Franeker presenteert gemeente Waadhoeke de voorlopige parkeervisie. De gemeente Waadhoeke is bezig met een parkeervisie voor de (binnen)stad Franeker. Daarin staat hoe het parkeren in en rond het centrum de komende jaren geregeld wordt.

Reacties doorgeven

De parkeervisie is nog niet definitief, daarom is uw mening over het parkeren in Franeker zeer welkom. Iedereen die geïnteresseerd is, is dan ook van harte uitgenodigd om langs te komen. Kunt u er 4 september niet bij zijn, maar wilt u wel reageren? Dan kunt u tot 15 september uw reactie naar Erik Wietses van de gemeente sturen. Zijn e-mailadres is e.wietses@waadhoeke.nl.

Wat doen we met de reacties?

De reacties die binnenkomen op de voorlopig parkeervisie, via mail of tijdens de informatieavond, worden verzameld en bekeken. De gemeente kan de visie aanpassen op basis van de reacties.  Daarna neemt het college van Burgemeester & Wethouders een besluit over de parkeervisie. Vervolgens wordt de visie – samen met de verzamelde reacties – voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de raad de parkeervisie in het najaar van 2019 vaststelt.

Wilt u de voorlopige parkeervisie lezen?

Dan kunt u een mail sturen naar communicatie@waadhoeke.nl en krijgt u de visie toegestuurd via de mail. 

Bron en tekst: Waadhoeke.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!