De Friese boerderij door de eeuwen heen.

0

De oudheidkundige vereniging Barradeel organiseert op vrijdag 26 januari een gratis toegankelijke lezing over de Friese Boerderij. De lezing zal worden verzorgd door Paul Borghaerts uit Easterein.

In de afgelopen jaren heeft Paul Borghaerts een honderdvijftig tal historische boerderijen in Friesland onderzocht met name in de greid- en bouwhoek. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de gebint constructies, de ouderdom van de boerderijen en de herkomst van het hout.

Het Friese landschap zag er honderden jaren geleden heel anders uit dan nu. Grote bomen waren zeldzaam en toch werden hier, op deskundige wijze, grote schuren gebouwd. In het begin werd gebruikgemaakt van eikenhout, maar rond 1600 werd eikenhout schaars en ging men over op grenen. Ondanks dat grenen bekend staat als een “zachte” houtsoort hebben deze gebinten het honderden jaren overleefd.

Uit het onderzoek bleek ook dat sommige houtconstructies veel ouder waren dan de boerderij bekend was in de archieven, waaruit kan worden herleid dat het hout opnieuw werd gebruikt. Het ouderdomsonderzoek van het hout staat ook wel bekend als dendrochronologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek haalt men met een speciale boor een houtstaal uit de bint.

Aan de hand van de spint- en jaarringen, gecombineerd met een database en laboratorium onderzoek kan men dan nauwkeurig bepalen hoe oud het hout is en waar het vandaan komt. Tijdens dit onderzoek is ook de boerderij van de fam. Broos in Oosterbierum onderzocht. Heel veel informatie over de bevindingen van het onderzoek van Paul Borghaerts kun u lezen op de website www.boerderijenonderzoek.nl

Het belooft een zeer interessante avond te worden.

  • Datum: vrijdag 26 januari 2018, aanvang 20.00 uur.
  • Locatie: Dorpshuis It Waed, Skoalstrjitte 12, 8855 HL Sexbierum.
  • U bent van harte welkom.
  • www.oudbarradeel.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!