Franeker stopt met prestatievoetbal op zondag

0

SC Franeker zal na dit seizoen verdergaan met één prestatie-elftal dat gaat uitkomen op zaterdag.

Maandagavond werd middels een bijzondere algemene ledenvergadering het besluit genomen om met één prestatie-elftal verder te gaan en wel op de zaterdag. Van de 221 stemgerechtigden waren er 141 die de voorkeur gaven voor het zaterdag prestatie-elftal, 73 voor het zondag prestatie-elftal en 7 zonder voorkeur.

Bij SC Franeker komt hieraan een einde aan een lange reeks van jaren waarin er altijd een zondagteam team meedeed in competitieverband. Afgelopen jaren waren er al meerdere tekenen van een verschuiving van zondag naar het zaterdag maar wist men nog niet een ommekeer te bewerkstelligen.

Nu is de tijd daar om als één vereniging en één prestatie-elftal verder te gaan om zodoende de tweespalt te verdrijven en van de club één grote saamhorigheid te creëren. Het is aan de leden om hier het juiste pad te gaan bewandelen en gebroederlijk de strijd aan te gaan met andere grote voetbalbolwerken. Los van het prestatiegerichte voetbal ligt er misschien nog wel een grotere uitdaging te wachten, een eigen kantine plus een nieuwe accommodatie is broodnodig. Ook de aandacht aan de overige leden (de grootste groep) verdient de nodige aandacht en sturing de komende jaren. Het woord “mienskip” wat de onderzoekscommissie al heeft laten vallen moet de sleutel naar het succes zijn voor SC Franeker, met elkaar voor elkaar.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!