Franeker nodigt waterrecreanten uit

0

Wethouder en gedeputeerde varen als eersten onder Oosterpoortsbrug door. Vrijdag 16 september vindt de definitieve oplevering plaats van de Oosterpoortsbrug, de passantenplekken langs en nabij de Bolwerken en de watersportvoorzieningen die verspreid over Franeker zijn aangelegd.

Voor deze gelegenheid varen wethouder Caroline de Pee en gedeputeerde Klaas Kielstra van de Provincie Fryslân als eersten onder de nieuwe Oosterpoortsbrug door. De drie projecten vormen belangrijke pijlers in het totaalproject Franeker Waddenpoort.

Hiermee wil de gemeente de recreatie over land, maar vooral ook over water stimuleren. Eind mei al werd de brug voor het wegverkeer opengesteld. Het vaarverkeer moet nog even geduld hebben. Eind oktober wordt de Oosterpoortsbrug definitief opengesteld, na de ingebruikname van de Stationsbrug. 

Kijkersplaats
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn. Rond 11.20 uur vaart het gezelschap vanaf het Noorderbolwerk/Noordergracht richting de Oosterpoortsbrug. Ter plekke zullen wethouder en gedeputeerde op gepaste wijze de brug openen en hieronder doorvaren. Ook booteigenaren zijn meer dan welkom deze week. Tijdens de Agrarische Dagen (14 t/m 18 september) mag er gratis aangelegd worden langs de nieuwe passantenplekken en betaalt men dus geen liggeld.

Projecten maken binnenstad bereikbaar en aantrekkelijker voor bootjes

De nieuwe Oosterpoortsbrug biedt, met een doorvaarhoogte van 2,5 meter, bootjes direct vanaf het Van Harinxmakanaal toegang tot de historische binnenstad van Franeker. Langs en tegenover de Noordelijke Bolwerken zijn nieuwe passantenplekken gerealiseerd waar boottoeristen volop kunnen aanleggen. Bovendien zijn verspreid over Franeker, verschillende watersportvoorzieningen gecreëerd zoals stroom- en watertapvoorzieningen en vuilwaterinnamepunten.

Franeker Waddenpoort
De projecten zijn onderdeel van het programma Franeker Waddenpoort. Franeker,
Ster van de Elfsteden, wil zich ontwikkelen tot een belangrijke toegangspoort in het Friese Waddengebied. De stad Franeker heeft als voormalige universiteitsstad, met haar historische binnenstad en ’s werelds oudst werkende planetarium, toeristen veel moois te bieden.

Tegelijkertijd vormt Franeker de verbinding naar andere Waddenpoorten en parels in het omliggende terpengebied. Dit terpengebied kenmerkt zich door een karakteristiek landschap waar de invloed van de zee nog in terug te vinden is. Om Waddenpoort te worden, moet de stad over water en land beter bereikbaar worden en beter zichtbaar zijn.

Franeker Waddenpoort maakt straks Franeker en omgeving nog aantrekkelijker om te verblijven en recreëren. De gemeente Franekeradeel heeft samen met de provincie Fryslân, het voormalige Friese Merenproject, ondernemers en burgers het programma Franeker Waddenpoort hiervoor opgesteld.

Meer informatie over het programma Franeker Waddenpoort vindt u op http://www.franekerwaddenpoort.nl. Volg ons ook op Twitter via @franwaddenpoort.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!