Franeker neemt afscheid van binnenstadsmanager

0

Na bijna 4 jaar neemt Olaf Busch afscheid als binnenstadsmanager van Franeker.  Onder zijn leiding hebben de gemeente en de ondernemers samengewerkt en de binnenstad voorbereid op de ingrijpende veranderingen in het winkellandschap. Aan de hand van de speerpunten Franeker Verleidt, Franeker Verwent en Franeker Vastgoed is er nu een breed draagvlak voor de strategie waarmee de Academiestad zijn positie kan behouden en mogelijk zelfs gaat versterken. Hier vanuit komen de gemeente en de ondernemers in de Stuurgroep binnenstad ook in de toekomst elke maand bijeen om de voortgang en samenhang te bewaken. Zodra de binnenstadsbewoners goed georganiseerd zijn zullen ook deze hierbij aansluiten.

Een belangrijke mijlpaal in de afgelopen periode is de keuze voor de Academie van Franeker als leidend thema voor de ontwikkeling en de promotie van de (binnen)stad. Deze geschiedenis, met als bewijs het jaarlijks door meer dan 60.000 mensen bezochte Planetarium, verschaft de unieke kans om telkens te kunnen verwijzen naar de oorsprong van de kwalitatieve 9+ ervaring van ontdekken, winkelen en verblijven. Hiermee kan het aanbod van de Franeker binnenstad zich doorslaggevend onderscheiden van andere bestemmingen.

De stichting Academie van Franeker heeft daarop belangrijke initiatieven genomen waardoor onder meer de Botniastins  tot leven is gebracht als trefpunt voor universitaire activiteiten. De binnenstadsmanager heeft mede bevorderd dat de 11Stedenfontein, die de academische geschiedenis verder inkleurt, op de Breedeplaats is gelokaliseerd en dat dit plein opnieuw is ingericht inclusief de aanleg van de Piet Oudolf tuin. Franeker heeft er zo een toeristische trekker bij gekregen.

De promotie van de stad wordt inmiddels professioneel aangepakt door een groep enthousiaste vakmensen. De website, de nieuwsbrief voor de fans, de verwelkomingsborden etc. worden allemaal actueel gehouden en uitgevoerd in de stijl die bij Franeker past.

Er wordt gewerkt aan een plan om de bezoekers op een wervende manier naar de belangrijke plekken te leiden en te informeren, bijvoorbeeld over de historie van de stad en dit wordt in 2020 ook uitgevoerd.

Er is inmiddels een plan gemaakt voor de vernieuwing van de straat- en sfeerverlichting en het aanlichten van belangrijke gebouwen. Er wordt gezocht naar de financiering door de gemeente en de ondernemers gezamenlijk zodat de eerste (soms spectaculaire) illuminaties in 2020 te zien zijn.

Er is een visie ontwikkeld met en voor de ondernemers en eigenaren van de Dijkstraat Oost. Er moet geïnvesteerd worden in groen, bestrating en onderlinge samenwerking.

De ontsierende vuilnisbakken worden ondergronds gebracht. Ook hier betalen de gemeente en ondernemers gezamenlijk aan de realisatie in 2019.

Er is een breed gedragen voorstel aan de raad gedaan voor het parkeerbeleid. Dat beargumenteert onder meer dat er snel gezocht wordt naar uitbreidingsmogelijkheden in en net buiten de binnenstad.

De organisatie van de ondernemers is drastisch vereenvoudigd. Van een vereniging en drie straatverenigingen is er nu één Ondernemersvereniging Franeker (OVF) die bovendien veel taken van de Ster van de Elfsteden gaat overnemen, zoals het verdelen van de middelen uit de reclamebelasting en gemeentelijke subsidie voor activiteiten en de promotie daarvan.

De leegstand in de winkelstraten is flink teruggedrongen. Een bijzonder resultaat is het initiatief van een ondernemer om de Bethelkapel (de voormalige Bentex locatie) aan te kopen, te verbouwen voor een combinatieconcept: een kledingbank, horeca en ontmoetingsruimte. Hier blijkt hoe belangrijk het is direct contact te zoeken met eigenaren van leegstaande panden. Maar stilstand is achteruitgang. Er moet steeds rekening gehouden worden met opheffingen van winkelketens en bedrijfsbeëindigingen door persoonlijke omstandigheden.

De stuurgroep binnenstadsmanagement beseft dat er nog een grote opgave ligt om het programma zoals dat door de binnenstadsmanager is opgezet uit te voeren en ook dat dit noodzakelijk is voor de toekomst van de gehele gemeente Waadhoeke. Zij zal zich hier volop voor inzetten.

franekeractueel.nl