Franeker Bevrijd!

0

Historisch Centrum Franeker

Franeker Bevrijd!

Op zondagmiddag 15 april 1945 rolden de tanks van het Canadese leger over de Saaksta’s brug Franeker binnen en daarmee was Franeker bevrijd. Aanstaande woensdag is dat 75 jaar geleden en is er alle reden om aan deze gebeurtenis aandacht te schenken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna heeft de Franeker fotograaf Rinse Elsinga tientallen foto’s en meerdere films van gebeurtenissen in Franeker gemaakt. De films zijn door zijn zoon Henk Elsinga aan het HCF geschonken en in grote dank aanvaard.

Ook zijn er het afgelopen jaar drie films opgenomen, waarin de Leeuwarder Bernardus Postmus en de Franekers Henk Zondervan en Ype Dijkstra vertellen over hun belevenissen in de Tweede Wereldoorlog, waaronder die in Franeker.

Door Hylke Beerstra zijn deze films en foto’s gemonteerd tot een lange en een korte versie. De lange film van ruim een uur zou in de maand april vertoond worden in de Koornbeurs.

Doordat we nu te maken hebben met allerlei beperkende maatregelen rondom het Corona virus kan dat helaas geen doorgang vinden en moet er een alternatief gevonden worden. De films zullen nu geplaatst worden op de side van het Historisch Centrum Franeker en wel op de volgende data:

Op 15 april wordt dat de korte film van 16 minuten. Hierin zien we een film van de mobilisatie in Franeker, opgenomen op het voetbalterrein van het voormalige Freno; daarna diverse foto’s, die gemaakt zijn tijdens de oorlog met uitgebreide aandacht voor de leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en afsluitend een film over de bevrijding van Franeker met beelden, die nog niet in het openbaar vertoond zijn.

Op 5 mei volgt dan de film van ruim een uur. Hierin zien we dezelfde beelden als in de korte film, maar aangevuld met de drie films, waarin Bernardus, Henk en Ype over hun bijzondere belevenissen in de oorlog vertellen.

De link naar de side van HCF is:

www.historischcentrumfraneker.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!