FNP Waadhoeke wil verbinden

0

Tijdens de bijeenkomst op 28 juni hebben de FNP Waadhoeke leden het programma en de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in november vastgesteld. Het overkoepelende thema is “FNP Ferbynt”; men wil de burgers en ambtenaren uit de verschillende gemeenten verbinden en vooral samen met de inwoners van Noordwest Fryslân  aan een gemeenschappelijke toekomst werken.

De speerpunten van het programma zijn het inzetten van kennis en kunde van onze inwoners, toerisme, sport, cultuur, woningvoorzieningen voor starters en het streven naar een energieneutrale gemeente. In een grotere gemeente is het belangijk dat dorpen en stadswijken genoeg geld en zeggenschap krijgen om zelf zaken te kunnen regelen.

Door kandidaten uit alle hoeken van de herindelende gemeenten op de lijst te zetten wil de FNP de verbinding met de dorpen ook via de lijst tot uitdrukking brengen. Na lijsttrekker Jan Dijkstra uit Hitzum, wordt de top van de lijst gevormd door de volgende kandidaten: Leendert Ferwerda uit Sint Anne, Haaije Hoekstra uit Berltsum, Gea Iedema-Zondervan uit Franeker, Sijbe Knol uit Berltsum, Roel Nauta uit Minnertsgea, Hans Nauta uit Hitzum, Bert Vollema uit Tzum, Ben Bruinsma uit Sint Anne, Gerben van der Mei uit Tzummarum en Tjeerd van der Meulen uit Franeker. De kandidaten zijn van alle leeftijden, we zijn zeer ingenomen met ons jonge talent onder de 30 jaar oud.
Bram Bonnema uit Franeker, Siep Tilma uit Boksum en Sytse Keizer uit Ouwe Syl zijn de lijstduwers van de FNP Waadhoekelijst met 50 kandidaten.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!