FNP Waadhoeke op Bildtse les

0

Taal is rijkdom, zo vindt de FNP. De partij is dan ook blij dat de nieuwe gemeente er een prachtig taalgebied bij krijgt. Het Bildts is ontstaan uit vermenging van bevolkingsgroepen (Hollanders en Friezen) in het nieuwe land, vanaf 1505. Een taal die zich ontwikkelde met eigen klanken, uitdrukkingen en humor.

Geen wonder dat de inwoners van het Bildt zorgvuldig willen omgaan met dit deel van het ‘Bildts aigene’. Datzelfde gevoel zit de FNP’ers in het bloed. Net als voor ons eigen Fries wil de FNP het Bildts beschermen. “Dat begint ermee dat  de taal gebruikt wordt en men elkaar kan verstaan” volgens de FNP’ers. En om aan te geven dat ze dit serieus nemen, zijn de fracties van FNP Franekeradeel en Menaldumadeel daarom het komende winterseizoen bezig met Bildtse les. Onder leiding van juf Anna Leistra zijn de raadsleden Jan Dijkstra, Gea Iedema, Bert Vollema, Hans Nauta en Haaye Hoekstra begin oktober gestart met de cursus.

Fractievoorzitter Jan Dijkstra liet weten dat ze in de eerste lessen al veel geleerd hebben en er veel plezier aan beleven. ` ´t Bildts aigene´ is bij de FNP Waadhoeke in vertrouwde handen, volgens Dijkstra. De FNP Waadhoeke hoopt komend voorjaar Bildts met de Bildtkers te kunnen communiceren, klaar voor een toekomst met elkaar.

fnp-waadhoeke-bildtse-les

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!