FNP: Waadhoeke grote winnaar.

0

De naam Waadhoeke is de grote winnaar geworden bij een peiling die de FNP Franekeradeel gehouden heeft tijdens de Agrarische Dagen in Franeker. Kort geleden kregen alle inwoners van de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en een deel van Littenseradiel de mogelijkheid om de naam te kiezen van de nieuwe gemeente die ontstaat na de fusie van de gemeente in 2018.

De keuze gaat tussen de namen Waadhoeke, Franeker en Nij-Westergo. Voor de peiling konden mensen die de stand van de FNP passeerden een bal werpen in één van de drie kokers die de genomineerde namen droegen. Na afloop bleek dat van de 402 stemmen: 193 op de naam Waadhoeke, 112 op Franeker en 97 op Nij-Westergo waren uitgebracht. Een duidelijke voorkeur voor Waadhoeke dus

franekeractueel.nl