Federatie kaatsen Barradeel en omstreken.

0

Met kaatsers uit  het vroegere Barradeel, tegenwoordig vallend onder Waadhoeke en als omstreken Harlingen, werd het kaatsveld aan de Brits van K.V De Keatsbal gevuld met jeugdige kaatsers. In 3 categorieën werd een halve competitie gespeeld, bij de schooljeugd gevolgd door een finale van de beide poulewinnaars.

Bij de welpen 3 parturen d.e.l. meisjes en jongens.

1e Prijs: Roan Bruinsma Minnertsga, Lasse Boomsma Minnertsga en Rianne vd Walt Sexbierum

2e Prijs: Brandon Cuttress Sexbierum, Aisha Mahmoud Sint Anna Parochie en Mare Zijlstra.

Bij de pupillen 4 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.

1e Prijs: Jörgen Postma en Hjalmar Dijkstra beide uit Sint Anna Parochie.

2e Prijs: Rens Hoekstra Sint Anna Parochie en Mar Anna Kuipers Franeker.

Bij de schooljeugd 7 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.

1e Prijs: Davy de Haan Harlingen en Remco Post Sexbierum

2e Prijs: Niek Reitsma Tzummarum en Thom Posthumus Midlum.

De eerstvolgende federatie wedstrijd is op  vrijdag 31 mei in Minnertsga. Aanvang 16.30 uur.

De eerstvolgende wedstrijd in Oosterbierum is op zaterdag 22 juni. Dit is de Dauwpartij tijdens het dorpsfeest. Aanvang 08.00 uur!!

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!