Cameratoezicht tijdens PC, alle maatregelingen hier op een rij

0

De binnenstad van Franeker wordt woensdag 30 juli 2014 tussen 6.00 uur en 18.00 uur volledig afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De Hertog van Saxenlaan, Vijverstraat, Hofstraat, Turfkade, Pier Wensemiusstraat,

Ypeijsingel , Burgemeester Westerhuisstraat en de professor Loréstraat ter hoogte van de viaducten, zijn door middel van obstakels en hekken tussen 06.00 uur en 18.00 uur afgesloten. Het verbod om de Academiestraat in te rijden zal op woensdag 30 juli komen te vervallen.

Afsluiting Vijverstraat en Sjaardemastraat

Tijdens de opbouw en afbouw op dinsdag 29 juli en donderdag 31juli zijn de Vijverstraat en de Sjaardemastraat van 9:00 tot 18:00 afgesloten voor verkeer.

Verkeershinder Voorstraat

Op dinsdag 29 juli en donderdag 31 juli is het inrijden van de Voorstraat vanaf de Sjaardemastraat en Vijverstraat niet mogelijk. Inrijden vanaf de Hofstraat kan wel. Verkeer kan de Voorstraat wel verlaten via de Sjaardemastraat. De Vijverstraat is helemaal afgesloten.

Hinder plein Sjaardemastraat

Het parkeerterrein naast de Poiesz wordt tijdens de PC ingericht als hulpverleningsplein en stalruimte voor fietsen. Hierdoor zijn er vanaf maandag 28 juli minder openbare parkeerplekken op dit plein beschikbaar. Op 30 juli wordt het hele parkeerterrein afgezet voor de hulpverleningsdiensten.

Cameratoezicht

Voor de veiligheid van de bezoekers en de hulpverleningsdiensten wordt dit jaar tijdens de PC voor het eerst als proef gewerkt met cameratoezicht op de openbare weg. In de binnenstad worden 4 camera’s geplaats waarvan de beelden live worden uitgekeken.

Afsluiting Hofstraat

Om tijdens de kermis een veilige situatie te creëren op de hoek van de Breedeplaats en Voorstraat zal de Hofstraat op 30 juli na 12.00 uur door middel van paaltjes op de hoek van Nieuwehof en Heerengracht worden afgesloten.

Parkeren in de bermen van de rondweg tot 02:00 ‘s nachts

Net als voorgaande jaren kan er tot 02:00 ‘s nachts geparkeerd worden op de Burgemeester J. Dijkstraweg. Na 02:00 geldt de wegsleepregeling. Let op: de kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.

Parkeerverbod

Voor de straten Vliet en Tuinen geldt een eenzijdig parkeerverbod. Parkeren is alleen mogelijk langs de waterkant. Alle voertuigen die aan de woningzijde geparkeerd staan worden weggesleept. Het is verboden om te parkeren op het weggetje langs de Kromme Gracht achter de Vijverstraat. Ook hier geldt de wegsleepregeling.

Aangepaste bus route

Vanwege de verkeershinder in de binnenstad van Franeker rijdt de bus rijdt op 29, 30 en 31 juli langs de rondweg.

Fietsenstalling op het parkeerterrein naast de muziekschool

100 m van het kaatsterrein. Om voor de hulpverlening vrije doorgang te verlenen, is het verboden om fietsen te stallen op het Westerbolwerk ter hoogte van het Sjûkelân en het brugje naar de Ypeysingel. Alle fietsen die op woensdag 30 juli alsnog op het Westerbolwerk worden neergezet, worden uit oogpunt van veiligheid verwijderd. U kunt uw fiets dan weer terug vinden in de officiële fietsenstalling op het parkeerterrein naast de Poiesz.

Inzameling huisvuil op P.C.- dag 30 juli 2014

De routes voor de inzameling van het huishoudelijk afval, zowel binnen de bebouwde kom alsmede het buitengebied, worden normaal gereden.

Milieu straat Franeker.

De milieu straat op het industrieterrein West (Morsestraat 4) is op woensdag 30 juli 2013 normaal geopend van 09.00 tot 16.30 uur.

Toiletwagens en urinoirs.

Op woensdag 30 juli staan er in Franeker toiletwagens bij de Muziekschool, op het Martiniplantsoen, het Westerbolwerk, op de Voorstraat en in de Vijverstraat. Sommige toiletwagens zijn ook op dinsdagavond 29 juli al geopend voor gebruik. Op diverse plekken worden ook urinoirs geplaatst.

Afsluiting stegen

Ondanks de aanwezigheid van toiletvoorzieningen worden de Nauwesteeg en de Wijdesteeg tijdens evenementen vaak gebruikt als openbaar toilet. Om wildplassen en overlast in de stegen te voorkomen worden de beiden stegen op woensdagavond 30 juli vanaf 18:00 aan de kant van de Voorstraat met hekken afgesloten voor publiek. Aan de zijde van het Noord worden linten geplaatst.

Politie en beveiliging

Er is extra politie aanwezig op dinsdagavond 29 juli. Op woensdag 30 juli is de gehele dag extra politie en beveiliging aanwezig.

73- © Eddie en Patrick Spoelstra voor FranekerActueel.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!