Expositie geschiedenis Dongjum

0

Van 7 juli tot en met 25 augustus zal er op de zaterdagmiddagen van 13.30 uur tot 17.00 uur in het dorpshuis “De Boppeslach” een overzichtstentoonstelling zijn over de geschiedenis van Dongjum, samengesteld door Jan  Olthof.

Enkele onderwerpen die daar aan de orde komen zijn:

Dongjumer terpen, Stinsen en Sates, Halte Dongjum, Geschiedenis van de school en de kerk.

Wytse Foppes als boerenprofessor, M C. Willems.

Ook worden beelden geprojecteerd van de bevrijdingsoptocht in Dongjum van drie mei 1947.

Verder werkt Jan aan een overzicht van alle bewoners van Dongjum eind veertiger jaren van de vorige eeuw. Een eerste impressie is daarvan te zien.

foto Marcel Teensma

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!