Examenkoorts bij leerlingen, maar ook bij de docent

0

Volgende week beginnen de centrale examens. Niet alleen voor de leerlingen van RSG Simon Vestdijk in Franeker een spannende periode, maar ook voor Ingrid Lodewijk. Als examensecretaris is het haar taak om alles in goede banen te leiden. Dus zelfs voor een docent met alle diploma’s op zak is er sprake van examenkoorts.

Examensecretaris was ze ook al op de vorige school waar ze werkte. Vorig jaar zou Ingrid Lodewijk haar vuurdoop op RSG Simon Vestdijk Franeker hebben gehad, maar de finale toets werd geschrapt. ,,We waren er toen wel helemaal klaar voor omdat het lang onzeker was of het wel of niet zou doorgaan. We plukken nu wel de vruchten van die voorbereiding, al zijn er nu ook weer genoeg wijzigingen.’’ Lodewijk volgde in september al de eerste besprekingen in de voorbereiding op het centraal examen. Het aanmelden van de leerlingen en hun examenvakken, dat is als vanouds. ,,Checken, en dubbelchecken, want je kunt je daarin geen fouten permitteren. Sommige leerlingen krijgen extra faciliteiten omdat ze bijvoorbeeld dyslectisch zijn. Als je dat vooraf niet goed
aanvraagt, heb je tijdens het examen een heel vervelend probleem.’’

Er is dit jaar door corona geen centraal examen voor de praktijkvakken vmbo kader en -basis. De cijfers die de leerlingen van RSG Simon Vestdijk kregen voor de opdrachten die ze deels thuis maakten, vormen het eindcijfer. ,,Ze hebben filmpjes gemaakt van hun opdrachten en dan zie je dat dat ook weer tot heel veel creativiteit leidt.’’
Het centraal examen voor het theoretische deel gaat met de nodige aanpassingen wel door. In verband met de coronaperikelen hebben de leerlingen dit jaar ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Zo is het tweede tijdvak verlengd met 10 dagen.

Groot verschil met het pre-coronatijdperk is ook dat er nu drie in plaats van twee tijdvakken zijn. Leerlingen die door bijvoorbeeld ziekte of quarantaine nog niet klaar zijn voor het examen in het eerste tijdvak, mogen in het tweede beginnen. Gewoonlijk is dat alleen bedoeld voor herkansingen, maar voor deze leerlingen is er dit jaar het derde tijdvak. Leerlingen mogen op het kernvak Nederlands na, dit jaar ook een vak laten vallen als ze dat slecht hebben gemaakt. Of leerlingen op RSG Simon Vestdijk veel gebruik gaan maken van alle versoepelingen, is voor Ingrid Lodewijk nog maar de vraag. ,,Ze hebben alle leerstof gehad. Toen we vorig jaar plotseling over moesten op thuis-onderwijs, hadden we het online-lesgeven in no-time op orde omdat iedereen gewend is om met een iPad te werken. We hebben daardoor eigenlijk amper achterstand opgelopen.’’ Bovendien kregen leerlingen extra mogelijkheden om zich voor te bereiden op het examen: een enkele keer is de gymles ingeruild voor een bijspijkerles en door het wegvallen van de praktijkexamens konden er vlak voor de meivakantie extra proefexamens worden gemaakt.

Lodewijk tekent hierbij wel aan dat ook de leerlingen van RSG Simon Vestdijk door corona de schoolkampen, de mentor-uitstapjes en andere activiteiten als het kerstgala hebben gemist. ,,Heel spijtig, want ik weet van mijn eigen middelbare-schoolperiode nog wel dat dat hoogtepunten waren. Ik hoop dat ze nu van het examen een hoogtepunt maken met prachtige cijfers en natuurlijk het diploma. Ze hebben het in elk geval dik verdiend.’’

Fotobijschrift:
Ingrid Lodewijk in de gemeenschappelijke ruimte op RSG Simon Vestdijk Franeker waar volgende week als eerste het examen Nederlands wordt afgenomen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!