EHBO examen succesvol afgerond

0

In de afgelopen maanden werd op de Hermesweg in het muziekgebouw van Hosanna en thuisplaat van de knv EHBO afd. Harlingen, een basiscursus EHBO gegeven.
Van de negen cursisten werd op woensdag 11 april het examen afgenomen dat recht geeft op het officiële EHBO diploma.

Kader docent Koos Nijpjes uit Menaldum geassisteerd door Elly Broos leidde de groep in 10 lesavonden van twee en een half uur naar een succesvol examen. De examinatoren van het Oranjekruis, Adry Attema en Gerrit de Boer waren tevreden over het kennis en vaardigheden niveau en konden mededelen dat iedereen was geslaagd.

De Lotussen, Gerry van Ingen en Luuc Sijtsma speelden ook een rol bij dit examen. De Harlinger bestuursleden Anne Bouma en Joop van der Heide, overhandigden bloemen en een officiële EHBO sticker en konden melden dat het diploma binnen een paar weken bij de cursisten thuis zal worden bezorgd.

Over het vervolg van deze basiscursus wordt men ook geïnformeerd. De noodzakelijke herhalingslessen, deelnemen aan evenementen als hulpverlener etc. De kandidaten kwamen uit de regio en zijn: Bert Kroese (Harlingen), Ida Terpstra (Franeker), Geertje Huisman (Herbaijum), Bianca Jousma (Franeker), Jouke IJnema (Wytgaard), Denise Jager (Harlingen), Wim Janusch (Franeker), Lisa Adema (Heeg) en uit Sneek: Stefan Wijnia.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!