Eerste klas dames bezoekt Hitzum

0

Zaterdag 14 juli 2018, vond er in Hitzum de K.N.K.B. dames eerste klas plaats. Door een blessure van Aletta van Popta en een ziekmelding van Margriet Miedema werd gekaatst in 7 parturen.

Een mooie opkomst, en de onderlinge verhoudingen waren geweldig te noemen. In de finale werden ze ook nog getrakteerd op de blokje lopers Meindert-Jan en Jelmer. Deze vonden het leuk om te doen maar ook de dames verdienen hierin een compliment. De omgang met de blokje lopers  was uitmuntend te noemen. De heren werden dan ook na afloop getrakteerd op een lekker ijsje!

In de eerste omloop werd al direct spannend gekaatst het partuur van Everdyna de Haan, Baukje Terpstra en Lusanne Klaver had aan het partuur van Akkelyna de Haan, Marije Faber en Annet de Haan een geduchte tegenstander! Zij wisten het dan ook maar net met 5-5 6-6 te winnen.

Over het algemeen werd er de hele dag spannend gekaatst en geen enkele wedstrijd was dan ook snel beslist. De eerst omloop nam maar liefst 1 uur en drie kwartier in beslag!

Aan het einde van de dag kwamen de volgende winnaars uit de bus.

Eerste prijs

  • Jildau Sweering                 Folsgare
  • Selma van der Molen      Witmarsum
  • Jennie Terpstra Mantgum

 

Tweede prijs

  • Everdyna de Haan            Wier
  • Baukje Terpstra                Easterein
  • Lusanne Klaver                 Minnertsga

 

Eerste prijs herkansing

  • Senna Hovenga                Marsum
  • Hiske Zeinstra                   Groningen
  • Kim Dijkstra                       Makkum
franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!