Een ontspannen weekendje weg voor mantelzorgers

0

Vanaf 2015 is de landelijke regeling van het mantelzorgcompliment vervallen en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Er worden verschillende activiteiten en vormen van ondersteuning georganiseerd voor mantelzorgers. Een daarvan is het regionale respijtweekend voor mantelzorgers uit de gemeente Harlingen en Waadhoeke.

Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waarbij sprake is van (dreigende) overbelasting. Criteria: minimaal acht uur per week, langer dan drie maanden.

Het doel van dit respijtweekend is om de mantelzorger een weekend uit de zorgsituatie te halen en de mogelijkheid te bieden nieuwe energie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers. Dit respijtweekend is gericht op de mantelzorger zelf in plaats van de hulpvrager.

Wat gaan we doen?

In het weekend van 7-9 september 2018 vindt het regionale respijtweekend plaats in ‘Fletcher Hotel-Restaurant De Eese-Giethoorn’ te De Bult. We vertrekken vrijdag aan het begin van de middag en gaan zondag na de lunch weer naar huis.

De mantelzorger krijgt een volledig verzorgd weekend aangeboden en betaalt een eigen bijdrage van 50 euro.

Het programma is afgestemd op de doelgroep en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft en even niets ‘moet’. De begeleiding bestaat uit medewerkers van de gezamenlijke steunpunten mantelzorg.

Er is geen mantelzorgsituatie gelijk

Meegaan met dit respijtweekend kan de nodige voorbereiding vragen, zoals het organiseren van vervangende zorg of andere regelzaken.  Een tijdige aanmelding is in deze dan ook wenselijk, zodat er genoeg tijd overblijft om dit in alle rust te regelen. We kunnen u hierbij helpen.

Opgave tot 1 juli

Voor vragen en opgave belt u met Ignatia Veltman van het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel, 0517-393750 of mail naar i.veltman@deskule.nl.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!