Eén onderhoudsregeling voor dorpshuizen in Waadhoeke

0

Vanaf 2020 geldt voor de 31 dorps-, buurthuizen en MFC’s in Waadhoeke dezelfde onderhoudsregeling. Er wordt jaarlijks in totaal € 115.000 beschikbaar gesteld voor het onderhoud van deze gebouwen. Met de nieuwe regeling wil de gemeente de besturen ondersteunen in het gebouwenbeheer en ervoor zorgen dat de huisvesting voor het sociale en culturele leven in de dorpen en wijken in goede staat blijft. 

In voormalig Littenseradiel en Franekeradeel  was er een regeling voor gebouwenonderhoud van dorpshuizen. In het Bildt en Menameradiel echter niet.  De gemeente Waadhoeke heeft op grond van de Wet algemene regels herindeling twee jaar de tijd om de regelingen te harmoniseren. De wens vanuit de verschillende dorpshuisbesturen was om de bestaande onderhoudsregelingen van Littenseradiel en Franekeradeel in aangepaste vorm voort te zetten in Waadhoeke.

Meerjaren onderhoudsplanning

De regeling bevat een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud. Alle besturen ontvangen een vaste bijdrage op basis van het aantal inwoners en een bijdrage per vierkante meter van het gebouw. In 2019 wordt eenmalig € 68.000 uitgetrokken. Hiermee wordt voor de dorpshuizen in de voormalige gemeenten het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel een meerjaren onderhoudsplanning gemaakt (voor Franekeradeel is dit in 2018 al gedaan). Daarnaast wordt voor alle gebouwen een eenmalige scan gedaan op mogelijke energiebesparende maatregelen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!