Echtpaar Kleefstra – De Boer viert 60-jarig huwelijksjubileum

0

Op 28 september viert het echtpaar Geert en Romkje Kleefstra – De Boer uit Franeker haar 60-jarig huwelijksjubileum. Wethouder Nel Haarsma bracht de felicitaties, trouwakte en een bos bloemen bij hen langs namens de gemeente.

Geert en Romkje zijn in 1961 getrouwd. Het huwelijjk is dan door familieomstandigheden al een keer uitgesteld. Maar op donderdag 28 september zijn ze dan echt getrouwd, met daarbij de kerkelijke inzegening in de doopsgezinde kerk van Wergea.

Himpensermar

Het echtpaar is al heel wat keren verhuisd in hun leven. Ze zijn gestart op de boerderij in de Himpensermar. Daar kwam ook de gezinsuitbreiding. In 1962 werd dochter Fetsje geboren, in november 1963 kwam dochter Sytske en daarna in 1966 werd zoon Rinze geboren. In 1967 is het kwartet compleet met jongste dochten Gerda. Tot 1971 is het gezin aangewezen op Goutum. Maar door de aanleg van de N31 De Wâldwei gaan de kinderen naar Wergea naar school. De boerderij is nu restaurant De Wâldwei.

Goutum

Vanwege beperkingen die Staatsbosbeheer oplegt en het bedrijf geen mogelijkheden heeft om met de tijd mee te gaan, verhuisd het gezin naar een boerderij bij Goutum. Deze wordt gepacht van het Sint Antonius Gasthuis. Hier groeit het bedrijf met een ligboxenstal, nieuwe melkstal en wordt de veestapel groter. Zoon Rinze is de enige uit het gezin met interesse voor de veehouderij en dit geeft hem een mooi toekomstperspectief. Zoon Rinze trouwt met Lineke en neemt de boerderij over. Geert en Romkje gaan van de boerderij af en verhuizen naar een burgershûs in Dronrijp. Het is dan najaar 1995. Het jaar waarin ze beide 60 zijn geworden.

Boer

Maar dan moeten zoon Rinze en Lineke ze toch weer verhuizen. Door de stadsuitbreiding van Leeuwarden. Opnieuw zoeken naar een nieuwe plek. Deze plek vinden ze in Boer. Zo komt niet alleen de boerderij weer dichterbij oom ook de geboortegrond van mem Romkje; Menaam.

Na ruim 25 jaar in Dronrijp te hebben gewoond, zijn ze 13 kleinkinderen rijker. Maar hebben ze de stap gezet naar een plek waar meer zorg aanwezig is. Ze wonen nu in Keningstate in Franeker.

Foto’s Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!