Echtpaar Goodijk-Viersma viert 60-jarig huwelijksjubileum

0

Foto: Joachim de Ruijter.

Op dinsdag 15 oktober vierde het echtpaar Goodijk-Viersma haar 60-jarig huwelijksjubileum. Wethouder Boukje Tol van de gemeente Waadhoeke bezocht het diamanten bruidspaar afgelopen vrijdag.

Het echtpaar trouwde op 15 oktober 1959 in het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Hennaarderadeel in Wommels. Eelke en Hotske leerden elkaar kennen tijdens een uitwisseling van de jeugdclubs in Sexbierum, waar de vonk oversloeg.

Eelke Goodijk is zijn hele leven agrariër geweest en heeft daarnaast ook de functie van ouderling binnen de kerkelijke gemeente van Sexbierum vervuld. Ook is hij 4 jaar lang raadslid geweest in de gemeente Franekeradeel. Daarnaast was de heer Goodijk enige jaren bestuurslid van de Anna Maria van Schuurman scholengemeenschap in Franeker. Hotske Goodijk vervulde de functie van presidente van de NCVB, de  Nederlandse Christen Vrouwenbond, later werd dit de Passage. Inmiddels zijn de activiteiten in het verenigingsleven afgebouwd.

Het echtpaar Goodijk kreeg in totaal 5 kinderen, vier zoons en een dochter. Er kwamen 16 kleinkinderen en er zijn inmiddels 4 achterkleinkinderen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!