Dreeslaantje afgesloten, werkzaamheden gemeentetuin weer opgestart

0

Werk aan gemeentetuin gaat weer verder

Op woensdag 19 augustus start aannemer Faber uit Bolsward met de grondwerkzaamheden aan de omgeving naast het gemeentehuis, oftewel de gemeentetuin. Hierbij wordt de ondergrond in het juiste profiel gebracht. Na het grondwerk wordt de aanplant en verdere inrichting aangebracht door Snoek Puur Groen. De planning is dat het werk voor december is afgerond. Het Dreeslaantje is tijdens de werkzaamheden afgesloten.

De werkzaamheden aan de gemeentetuin hebben een tijdje op zich laten wachten. Na het dunnen van de bomen in februari zou er in april worden gestart met de grondwerkzaamheden. Dit kon niet doorgaan vanwege de droogte op dat moment. Daarnaast bleek dat het door de raad vastgestelde ontwerpplan niet gedetailleerd genoeg was. Zo was het niet exact duidelijk waar kabels en leidingen liggen. De detailuitwerking van het plan nam vervolgens meer tijd dan verwacht. Het bestellen van het groen was niet altijd mogelijk door onder andere de coronacrisis. Ten slotte moet het groen in het juiste jaargetijde gepland worden.

Zelf zien hoe het wordt?

De gemeente zorgt voor momenten en middelen voor inwoners om goed op de hoogte te blijven van de werkzaamheden. Onder andere 3D brillen worden beschikbaar gesteld om met eigen ogen te zien hoe het resultaat eruit komt te zien. Inwoners worden nog verder over deze voorlichtingsactiviteiten geïnformeerd.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!