Dieetcoach: Taak voor de Leefstijldietist®

0

De dieetcoach

Taak voor de Leefstijldietist®

Deze week ontving ik een persbericht waarin de Leefstijldietist® wordt aangekondigd. Het bericht is bedoeld voor andere werkenden in de zorg, maar de inhoud is zeker interessant genoeg om te delen…

Het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO) heeft de naam Leefstijldiëtist® aangekondigd, oftewel gelanceerd, als beschermde titel voor diëtisten die aangesloten zijn het kenniscentrum. Het KDOO is een netwerk van diëtisten die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van dietisten (NVD) én daarbij gespecialiseerd zijn in de behandeling van overgewicht en obesitas in de eerste lijn. Hierbij behandelt de diëtist ook de hierbij behorende comorbiditeit. Dit wil zeggen ziekten die iemand naast het te hoge gewicht heeft of mogelijk ook zelfs door het hoge gewicht, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

De aangesloten diëtisten scholen zich bij op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, zodat zij hun cliënten optimaal kunnen behandelen en werken multi disciplinair. Dit wil zeggen dat zij samenwerken met andere werkenden in de zorg zoals fysiotherapeuten en huisartsen. Het KDOO is van mening dat het behandelen en begeleiden van mensen met overgewicht en obesitas moet gebeuren door diëtisten die in scholing en ervaring aan de hoogste eisen voldoen. Tot nu toe wordt de behandeling onderschat. Zorgverzekeraars gaan ervan uit dat iedere zorgverlener of leefstijlcoach de behandeling kan geven. Dit gaat voorbij aan de zwaarte van de chronische ziekte obesitas, waarbij mensen levenslang zorg nodig hebben.

De leefstijldiëtist® kan élke cliënt met obesitas behandelen omdat zij kennis heeft van alle ziektebeelden die in relatie staan met voedingsgerelateerde problemen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld reuma, longfalen, kanker, darmklachten en nierfalen. Elke diëtist heeft een 4-jarige HBO opleiding gedaan, waarbij alle benodigde kennis en vaardigheden ten aanzien van leefstijl, overgewicht, obesitas én vele andere ziektebeelden aan bod zijn gekomen. Maar ook álle andere vaardigheden die samenhangen met voedings- en dieetadvisering, zoals gesprekstechnieken en levensmiddelenleer.

Een leefstijldiëtist® heeft hiernaast nog meer specifiek op overgewicht en obesitas gerichte scholingen gedaan. Voor meer informatie over de leefstijldiëtist kunt u de website van KDOO raadplegen. Zelf ben ik ook lid van de KDOO maar ik ben van mening dat elke diëtist dusdanig is opgeleid dat zij mensen met overgewicht en obesitas op de juiste wijze kan begeleiden. Bij andere zorgmedewerkers, zoals de leefstijlcoach, de praktijkondersteuner bij de huisarts en de huisarts zelf, ben ik van mening dat zij te weinig praktijkervaring hebben om mensen met voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen, waaronder overgewicht en obesitas, op de juiste wijze bij te staan. En zeker als De Schijf van Vijf dan de standaard behandelmethode is.

Wilt u meer weten of hierover met mij van gedachten wisselen? Neem dan contact op Irene van der Vuurst, diëtist, tel. 06-11276810 of mail naar irene@libra-dieetadvisering.nl. Libra is gevestigd in Franeker (De Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen). De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering en u heeft geen verwijzing (meer) nodig.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!