Dieetcoach: Overgewicht voor de zwangerschap geeft vaker complicaties

0

De dieetcoach

Overgewicht voor de zwangerschap geeft vaker complicaties

Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen met overgewicht die zwanger worden vaker complicaties hebben dan vrouwen die met een gezond gewicht zwanger worden. Hierbij maakt het de hoeveelheid kilo’s die een vrouw tijdens de zwangerschap aan komt niet veel uit.

Uit een recent uitgevoerde meta-analyse van 25 bevolkingsonderzoeken onder in totaal meer dan 196.000 zwangere vrouwen blijkt dat vrouwen die kampen met overgewicht of obesitas als zij zwanger worden een veel grotere kans op complicaties tijdens de zwangerschap en bij de geboorte van het kind hebben, dan vrouwen met een gezond gewicht. Een grote gewichtstoename tijdens de zwangerschap heeft daarentegen veel minder invloed op complicaties dan eerder gedacht. In het onderzoek is gekeken naar veel voorkomende complicaties: zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte, een keizersnede en een te klein of een te groot kind bij geboorte. Zwangerschapscomplicaties traden op bij 34 procent van de vrouwen, die met een normaal gewicht zwanger werden.

Bij vrouwen met ernstige obesitas (BMI >40 kg/m2) kwamen de complicaties voor bij ruim 60 procent. Van de vrouwen met zeer ernstige obesitas bij aanvang én een flinke gewichtstoename tijdens de zwangerschap, had maar liefst 94 procent zwangerschapscomplicaties. De invloed van de gewichtstoename tijdens de zwangerschap blijkt minder hoog dan gedacht. Een te hoge gewichtstoename verklaart in de studie maar zo’n 10 tot 20 procent van de variatie van de zwangerschapscomplicaties. Wat een optimale gewichtstoename is, blijkt in de studie afhankelijk van het gewicht bij aanvang van de zwangerschap.  Bij een BMI van <18,5 is dit 14-16 kg. Bij een BMI 18,5-25 kg/m2 is dit 10-18 kg. Bij een BMI 25-30 kg/m2 is dit 2-16 kg. Bij een BMI van 30-35 kg/m2 is dit 2-6 kg. Bij een BMI van 35-40 kg/m2 is dit 0-4 kg en bij een BMI >40 kg/m2 is dit 0-6 kg. Een gezond gewicht voordat u zwanger wordt, is dus zeer raadzaam. Helaas zie ik weinig zwangere vrouwen of vrouwen met een zwangerschapswens. Al eerder bleek dat vrouwen ook vaak een tekort aan foliumzuur, vitamine B12 en ijzer hebben.

Een tekort aan deze stoffen kan ook leiden tot complicaties tijdens de zwangerschap. Daarnaast heeft het kind op latere leeftijd een grotere kans op een chronische ziekte. Uit onderzoeken blijkt dat een kind van een te zware moeder grotere kans heeft op het krijgen van overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten! Het wordt, mijns inziens, tijd om de vrouwen hiervoor te waarschuwen, zodat zij er aan kunnen werken voordat zij zwanger zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810. Libra is gevestigd in Franeker (de Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen). De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

franekeractueel.nl