Dieetcoach: Koolhydraatbeperking verlaagt de bloeddruk en …

0

De dieetcoach

Koolhydraatbeperking verlaagt de bloeddruk en de vetzuren in het bloed

Uit een door een Britse huisarts uitgevoerd onderzoek blijkt dat een gematigd koolhydraatbeperkt dieet helpt om zowel de vetzuren in het bloed als de bloeddruk te  verlagen! Buiten kijf staat dat ook het bloedglucose daalt.

De huisarts voerde een “real life” observationeel onderzoek uit bij 154 patiënten. Hij keek met name naar het effect van het dieet op de bloeddruk en de vetzuren in het bloed. Uit de resultaten blijkt een significante daling van beiden. Als de koolhydraten in de voeding beperkt worden, stijgt automatisch het vetgehalte in de voeding. En hiermee ook het gehalte aan verzadigd vet. Sommige behandelaars zijn bang dat dit ongunstig is voor de gezondheid van hart en bloedvaten.

De Britse Diëtisten Associatie (BDA) nam in 2018 het standpunt in dat het koolhydraatbeperkte dieet effectief is bij diabetes, maar dat meer onderzoek nodig is naar de effecten op de lange termijn van de hartgezondheid. Deze studie in de eerste lijn is een mooie aanzet om aan te tonen dat de vrees ongegrond is. De 154 deelnemers hadden een leeftijd tussen de 40 en 89 jaar. 89 van had diabetes type 2. De deelnemers werden gemiddeld 2 jaar lang gevolgd (10-32 maanden). De mensen kregen een koolhydraatbeperkt dieet voorgeschreven met maximaal 130 gram koolhydraten per dag.

Dit is een matig koolhydraatbeperkt dieet, hetgeen in de praktijk goed vol te houden is. Het dieetadvies werd gegeven door een verpleegkundige of  door een praktijkondersteuner. (Een gemiste kans voor de Britse diëtist). De deelnemers kregen schriftelijk materiaal mee naar huis. Daarbij konden zij meedoen met een maandelijkse groepsbijeenkomst, die ook toegankelijk was voor familieleden. De informatie werd heel simpel gehouden. Zo werd de deelnemers bijvoorbeeld verteld dat ze “witte” en “beige” producten (suiker, granen en aardappelen) konden verruilen voor “groene” producten (met name groenten).

De bloeddruk van de deelnemers daalde gemiddeld met 10,9 mm Hg en het gemiddelde gewichtsverlies was 9,5 kilo. Het gewichtsverlies alleen kan niet de daling van de bloeddruk verklaren. Sommige deelnemers hadden geen overgewicht aan het begin van de studie, maar toch daalde hun bloeddruk. Waarschijnlijk is een lagere insulinespiegel de oorzaak van deze daling. Insuline zorgt voor het vasthouden van zout (natrium) in ons lichaam. Ook de vetzuren in het bloed verbeterden: het totaal cholesterolgehalte daalde gemiddeld met 0,4 mmol/l en het triglyceridengehalte met 0,7 mmol/l. De totaal cholesterol:HDL-ratio daalde van 4,0 naar 3,4. Dit is een verbetering van 15 procent. Er werd gedurende het onderzoek 21,5 procent minder bloeddrukverlagende medicatie voorgeschreven.

Bij deze studie was er geen sprake van een controlegroep en geen gerandomiseerde onderzoeksgroep. Dit laatste houdt in dat de deelnemers verdeeld worden over de onderzoeksgroepen zonder dat zij weten in welke groep zij zich bevinden. Dit wordt bijvoorbeeld bij medicijnonderzoek gedaan, maar is bij voedingsonderzoeken vaak niet haalbaar. Een controlegroep naast de onderzoeksgroep houdt in dat er in de controlegroep geen adviezen worden gegeven en dat deze groep vergelijkbare deelnemers heeft.

In het onderzoek is niet goed beschreven hoe zeer de deelnemers zich aan het dieet hielden en wat ze precies aten. De deelnemers vertelden hun behandelaars alleen maar dat ze minder suikers en zetmeel aten. Het gewichtsverlies lijkt dit te bevestigen. Het budget voor de studie was slechts 7.500 euro. Opmerkelijk was dat de mensen met hoge bloeddruk aan het begin van de studie de keuze kregen tussen medicijnen of het dieet, waarbij iedereen voor het dieet koos. En niet zonder resultaat! De auteurs hopen dat dit onderzoek op grote schaal wordt herhaald.

Persoonlijk vind ik dat het ook op kleine schaal, namelijk bij u, kan worden herhaald. Mijn bevindingen van de afgelopen 10 jaar bij het adviseren van het matig koolhydraatbeperkt dieet zijn immers gelijk. Uw gezondheid kan er alleen maar op vooruit gaan. En zeg eens eerlijk: heeft uw huisarts het al wel eens over deze mogelijkheid gehad? Ik vrees van niet.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810. Libra is gevestigd in Franeker (De Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen). De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

franekeractueel.nl