Dieetcoach: Het belang van een gezonde eet omgeving voor kinderen

0

De dieetcoach

Het belang van een gezonde eet omgeving voor kinderen

De American Heart Association (AHA) heeft een nieuw wetenschappelijk advies uitgebracht over de invloed van ouders en verzorgers op de eetgewoontes van kinderen. Het advies is verschenen in het Journal of the American Heart Association.

Volgens het advies van de AHA is hoe kinderen worden gevoed net zo belangrijk als wat ze te eten krijgen. Een gezonde eetomgeving stimuleert de ontwikkeling van gezonde eetgewoontes en een gezond gewicht op kinderleeftijd. Hierdoor vermindert de kans op overgewicht en hart- en vaatziekten op volwassen leeftijd. Kinderen worden geboren met een natuurlijk gevoel voor honger en verzadiging. Maar zij worden ook beïnvloed door de sfeer rondom de maaltijden en het gedrag van de ouders en verzorgers rondom eten. Als kinderen door hun ouders/verzorgers onder druk worden gezet om te eten, zal het voor hen moeilijker zijn om te blijven luisteren naar hun natuurlijk gevoel voor verzadiging.

In het advies wordt daarom aanbevolen om kinderen gezonde keuzes aan te bieden, maar ze vervolgens zelf te laten kiezen wat ze eten en hoeveel ze eten. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om hun eigen beslissingen rondom voeding te nemen en ontwikkelen zij gezonde eetgewoontes, aldus de auteurs. Een positieve voedselomgeving is belangrijker dan strikte opvoedregels rondom het eten. Daarbij staat in het advies ook dat ouders/ verzorgers een rolmodel moeten zijn. In het kader hiervan is het belangrijk om een regelmatig eetritme te creëren binnen het gezin. Maar dus ook om kinderen te laten kiezen uit verschillende gezonde opties, nieuwe gerechten en producten te serveren, naast producten die kinderen al kennen en waarderen en deze zelf ook met smaak en plezier eten. Ouders/ verzorgers zouden ook moeten letten op non verbale signalen van kinderen die aangeven of ze hongerig of verzadigd zijn en dan geen druk uitoefenen op kinderen om meer te eten dan ze willen.

De auteurs benadrukken dat het voor ouders/ verzorgers lastig kan zijn om kinderen vrije keuze te geven, zeker als kinderen kieskeurig zijn. Dit kieskeurige gedrag is normaal voor kinderen tussen de 1 en 5 jaar. Juist dan is het zelf mee eten van de gezonde keuzes belangrijk. Het is niet aan te bevelen om te werken met een autoritaire opvoeding, bijvoorbeeld door te belonen of straffen als een kind niet wil eten. Op de korte termijn lijkt dit succesvol, maar op de lange termijn heeft dit negatieve effecten. Kinderen leren dan namelijk niet om zelf voedselkeuzes te maken en zelf op hun gevoel van honger en verzadiging te vertrouwen.

Uit onderzoek blijkt dat een autoritaire aanpak op het gebied van eten ervoor kan zorgen dat kinderen vaker eten wanneer ze niet hongerig zijn en dat ze minder gezonde keuzes maken. Maar aan de andere kant is ook een te toegeeflijke houding niet aan te raden, omdat kinderen dan geen gezonde keuzes maken. Dus het is belangrijk om gezonde keuzes te geven, maar daarbij het kind laten bepalen wat en hoeveel het eet. Deze aanpak zal niet voor alle kinderen werken en de auteurs benadrukken dat ouders niet moeten stressen of de schuld op zich moeten nemen over het eetgedrag van hun kind. Andere factoren, zoals voedselmarketing en sociaaleconomische status, spelen immers ook nog een grote rol.

Wilt u meer weten of met het eetpatroon van uw kind aan de slag? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst diëtist Libra. Tel.: 06-11276810.  Libra is gevestigd in Franeker (De Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen). De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering en u heeft geen verwijzing (meer) nodig.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!