Demonstreren met landbouwvoertuigen in Fryslân verboden

0

Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Fryslân

De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Het staat iedereen vrij om demonstreren, maar deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden. Hulpdiensten mogen niet gehinderd worden, en gevaarlijke situaties moeten worden vermeden.

Om herhaling van deze risico’s te voorkomen, geldt vanaf vandaag 7 juli 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van Veiligheidsregio Fryslân, dus feitelijk op het grondgebied van alle Friese gemeenten. Doel hiervan is de hulpdiensten ongehinderd hun werk te laten doen en daarmee de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen.

Het verbod is vastgelegd in een beschikking op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom) en is hier te lezen. De politie is belast met de handhaving van dit verbod.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!