De Simmerjûn-colleges gaan van start!

Deze zomer organiseert de Academie van Franeker een nieuwe reeks interessante zomeravond colleges. Na de succesvolle reeks Simmerjûn-colleges van vorig jaar ‘’Onder Professoren’’ is nu gekozen voor het thema ‘’Dwarsdenkers’’.

De sprekers verhalen over personen die in Friesland en veelal ook buiten de provincie naam en faam genieten. In de colleges wordt verhaald over historische figuren die in gedachten, woord en geschrift dwars tegen de gevestigde orde in durfden te gaan. Of dat nu de gevestigde orde was van de literaire wereld, de maatschappelijke orde, de rechtsstaat of de politiek; hun andere denken -dwars denken – zorgde voor verandering. Soms in het klein en soms ook veranderingen met verreikend of verstrekkend resultaat.

De zeven lezingen vinden telkens ’s woensdags in de periode 8 juli t/m 26 augustus plaats in de Martinikerk; er vindt geen lezing plaats op woensdag 29 juli. De colleges starten om 20.30 uur. Inloop vanaf 20.00 uur. Belangstellenden dienen van tevoren voor een college te reserveren via aanmelding op  www.academiefraneker.nl in verband met de Corona-maatregelen die in en rondom de Martinikerk van toepassing zijn. Er is plaats voor maximaal 75 personen.

error: Bericht Beveiligd!