De Dieetcoach: Nieuwe aanbevolen hoeveelheden

0

Nieuwe aanbevolen hoeveelheden

De Gezondheidsraad heeft de aanbevolen hoeveelheden voor vitamines en mineralen voor volwassenen opnieuw beoordeeld. Het doel hiervan is de harmonisatie van de voedingsnormen in Europa.

De Gezondheidsraad heeft voor de volgende vitamines en mineralen de aanbevolen hoeveelheden veranderd: vitamine A, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), niacine (vitamine B3), calcium, ijzer, kalium en magnesium. De Gezondheidsraad heeft 25 vitamines en mineralen laten evalueren door de commissie Voeding aan de hand van de normen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). De commissie Voeding heeft gekeken of de huidige adviezen nog steeds van toepassing zijn voor de volwassen Nederlander. De Gezondheidsraad heeft bij de evaluatie gebruik gemaakt van de normen die de EFSA heeft opgesteld. De commissie heeft de nieuwe adviezen onderverdeeld in die met een sterke en die met een zwakke onderbouwing. Bij de vitamines en mineralen met sterk onderbouwde normen, nam de Gezondheidsraad 11 voedingstoffen over omdat die passen binnen de Nederlandse context. Voor de andere vitamines en mineralen kiest de commissie ervoor de Nederlandse normen te veranderen, te handhaven of geen norm te formuleren. Meer onderzoek is volgens de commissie nodig.

In onderstaande tabel staan de veranderingen.

Voedingsstof Volwassenen 18 jaar en ouder Nieuwe aanbeveling 2018 Oude aanbeveling 2014
Vitamine A Mannen

Vrouwen

800 mcg/dag

680 mcg/dag

900 mcg/dag

700 mcg/dag

Thiamine (vitamine B1) Mannen

Vrouwen

0,1 mg/MJ

0,1 mg/MJ

1,1 mg/dag

1,1 mg/dag

Riboflavine (vitamine B2) Mannen

Vrouwen

1,6 mg/dag

1,6 mg/dag

1,5 mg/dag

1,1 mg/dag

Niacine (vitamine B3) Mannen

Vrouwen

1,6 mg/MJ

1,6 mg/MJ

17 mg/dag

13 mg/dag

Calcium* Mannen 25-50

Vrouwen 25-49

Mannen 51-69

950 mg/dag

950 mg/dag

950 mg/dag

1000 mg/dag

1000 mg/dag

1100 mg/dag

IJzer Mannen 11 mg/dag 9 mg/dag
  Vrouwen voor menopauze 16 mg/dag 15 mg/dag
  Vrouwen na menopauze 11 mg/dag 9 mg/dag
Magnesium Mannen

Vrouwen

350 mg/dag

300 mg/dag

350 mg/dag

280 mg/dag

Kalium Mannen

Vrouwen

3.500 mg/dag

3.500 mg/dag

3.500 mg/dag

3.100 mg/dag

* Overige leeftijdsgroepen binnen de volwassenen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige normen.

Vreemd genoeg is de aanbeveling voor thiamine en niacine per MJ en dat terwijl we meestal niet met joules maar met kcal werken…Erg onhandig dus. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810 of mail naar irene@libra-dieetadvisering.nl. Libra is gevestigd in Franeker (De Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen).

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!