De academie is weer helemaal terug in Franeker

0

In 1811 viel het doek voor de Universiteit van Franeker toen Napoleon de ‘Academie van Friesland’ ophief. Franeker was sinds de oprichting in 1585, op Leiden na, de oudste universiteit van Nederland. Het was een bakermat van bijzondere studenten en professoren. En een periode waarin de stad floreerde. Maar in 2019 is de Universiteit van Franeker terug. Met een fysieke collegezaal, colleges, promovendi en een serie van élf academische verhalen met een expositie van foto’s.

Toewijding vanuit een academische geest

De stad Franeker koos in 2016 voor een nieuwe impuls, die voorsorteerde op de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. De stad als sterk economisch centrum van de nieuwe plattelandsgemeente Waadhoeke.  Hierbij was de academische geschiedenis en de toewijding van bewoners en ondernemers belangrijk: deze identiteit van de Friese Elfstedenstad als aantrekkingskracht voor nieuwe bezoekers en bedrijven. Maar wie kende de universiteitsgeschiedenis? En is die historie spannend en wervend? Ja, zo bleek.

Lugubere, inspirerende, ontroerende intieme verhalen en foto’s

Begin 2017 hebben zo’n 15 historici zich ‘opgesloten’ in het museum Martena om pas weer naar buiten te komen bij een selectie van elf anekdotes, elf korte verhalen. Elf (11) naar het Elfstedengetal. De verhalenserie is een mix geworden van lugubere, intieme en soms ontroerende anekdotes over studenten en professoren uit Franeker. Fotografen Tryntsje Nauta en Jeroen Adema hebben bij ieder verhaal een portretfoto gemaakt, waarin de historische context verassend vertaalt is naar het nu. De elf academische verhalen geven op die manier betekenis aan de toewijding van de Franekers anno 2019, vanuit de academische geschiedenis.

Simmerjûncolleges

Van 10 juli tot en met 28 augustus zijn er voor het tweede jaar op rij de ‘Simmerjûncolleges’ in de collegezaal in de Botniastins. Het zijn laagdrempelige colleges in de zomer die in 2019 het thema hebben: Onder professoren. Vorig jaar moest vanwege regelmatige grote animo uitgeweken worden naar de Martinikerk.

Meer over de simmerjûncolleges:  ttps://www.academiefraneker.nl/agenda/

Dit zijn de 11 Academische Verhalen

1. De hakkende heelmeester

2. Het natte pak van Nassau

3. Planeten aan het plafond

4. De ballon van Van Swinden

5. De studenten en het grote Franeker dambord

6. De verliefde professor

7. Het scheve krukje van Eise Eisinga

8. De knieval van Rembrandt

9. De belofte van Anna Maria

10. De professor en de pokken

11. De wiskundige wees

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!