“Dach fan ut Stadsfrys” op zaterdag 3 november

0

Zaterdag 3 november is de “Dach fan ut Stadsfrys”. Onder die naam worden in Franeker de hele dag activiteiten georganiseerd die het Stadsfries onder de aandacht brengen. ’s Ochtends is in het stadhuis een symposium over het Stadsfries. ’s Middags is er voor het brede publiek een gratis minifestival in de Franeker Martinikerk, met o.a. live-muziek, korte interviews met kenners van het Stadsfries en taalspelletjes. Ook wordt dan het eerste exemplaar van het nieuwe sprookjesboek Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys aangeboden aan Commissaris van de Koning Arno Brok.

Vooral echter is het een ontmoetingsplaats voor Stadsfriezen. Want ook al vindt de “Dach fan ut Stadsfrys” plaats in Franeker, het is uitdrukkelijk bedoeld voor sprekers van het Stadsfries uit álle zeven steden waar die taal wordt gesproken: Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Sneek en Stavoren. Volgens een recente schatting van de Fryske Akademy zijn er tegenwoordig ca. 32.500 mensen die Stadsfries spreken, waarvan het grootste deel in Leeuwarden. Het Stavers is de kleinste van de zeven Stadsfriese talen.

Zowel het symposium als het minifestival zijn gratis toegankelijk, al is voor het symposium opgave vóór 19 oktober verplicht. De “Dach fan ut Stadsfrys” wordt georganiseerd door Taalburo Popkema in samenwerking met de Fryske Akademy, de Vrienden van de Stad Franeker en de Stichting Trezoor. Meer details kunt u vinden op taalburopopkema.nl.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!