Coronaloket geopend voor ondernemers

0

De Kamer van Koophandel heeft een Coronaloket geopend. Ondernemers kunnen hier terecht met alle vragen over het effect van het coronavirus op hun bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering, personeel of regelingen. Het loket is te vinden via de site van de KVK.

Ook is er is speciaal telefoonnummer geopend: 0800-2117 Dit is een gratis nummer en te bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Regelingen voor ondernemers

 • De reclamebelasting in Waadhoeke is opgeschort.
   
 • Werktijdverkorting: Ondernemers met verlies van werkuren vanwege het corona-virus, kunnen mogelijk werktijdverkorting aanvragen. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werkgever, die vervolgens zijn personeel kan doorbetalen. Kijk op www.kvk.nl/coronaloket voor meer informatie.
   
 • Force Majeure: Onder omstandigheden kunnen bedrijven als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan de verplichtingen voldoen die ze hebben afgesproken in commerciële contacten (bijvoorbeeld door stilgelegde productie in China). Afhankelijk van wat daarover in overeenkomsten is afgesproken, kunnen bedrijven mogelijk een beroep doen op overmacht ofwel ‘force majeure’.
   
 • Bijstand voor zelfstandigen: Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en  beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie of neem direct contact op met Bureau Zelfstandigen Fryslân.
   
 • Borgstelling kredieten (BMKB): Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f., bv, eenmanszaak) onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.
   
 • Belastingen: Uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag: Om ervoor te zorgen dat ondernemers geen liquiditeitsproblemen krijgen, is er de mogelijkheid om bijzonder uitstel aan te vragen van betaling in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

Bron Waadhoek.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!